Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

KHÁT VỌNG “NGÀY MAI” TRONG “LỜI KÊU GỌI QUỐC DÂN ĐI BỎ PHIẾU” (05/01/1946) CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 09/01/2021 | 10:27 AM  | View count: 559
(Kỷ niệm 75 năm Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I)

90 NĂM SÁNG NGỜI TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày đăng 07/12/2020 | 02:11 PM  | View count: 344
Trong suốt 90 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đảng ta không ngừng tôi luyện, không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN

Ngày đăng 27/11/2020 | 07:47 AM  | View count: 2061
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa luôn có những vấn đề lý luận cốt yếu, một trong những vấn đề được các nhà nghiên cứu lý luận nước ta thường xuyên...

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẦU TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 20/11/2020 | 10:36 AM  | View count: 389
Điều 24, Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng dẫn...

CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:35 PM  | View count: 2612
Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch),...

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA C.MÁC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:11 PM  | View count: 10472
Xuất phát từ quan điểm duy vật về lịch sử, C.Mác coi sự vận động nội tại của phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của toàn bộ lịch sử xã hội, trong đó đấu tranh giai cấp là một trong những...

SỰ CẦN THIẾT RÈN LUYỆN, HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY CỦA HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 11/11/2020 | 03:07 PM  | View count: 304
Có nhiều phương pháp để rèn luyện tư duy, nâng cao trình độ tư duy, trong đó việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách, phương pháp tư duy Hồ Chí Minh là phương pháp đặc biệt quan trọng.

KHÔNG LIÊN MINH QUÂN SỰ - CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

Ngày đăng 10/11/2020 | 02:59 PM  | View count: 862
Liên minh quân sự là hiện tượng chính trị - quân sự khá phổ biến trong lịch sử nhân loại, thể hiện sự liên kết hoạt động quân sự giữa hai hoặc nhiều quốc gia trên cơ sở thống nhất về mục đích và...

MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA CÁC LỚP TCLL CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:59 AM  | View count: 423
Với mục tiêu đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân có bản lĩnh chính trị, có trình độ lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng...

CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TỘC, XÂY DỰNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:50 AM  | View count: 4974
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

RÈN LUYỆN TƯ DUY BIỆN CHỨNG DUY VẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 30/10/2020 | 02:53 PM  | View count: 1079
Là một trường chính trị, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận...

VẤN ĐỀ PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 15/10/2020 | 11:03 AM  | View count: 7373
Năm 2020 - kỷ niệm tròn 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Nhân sự kiện này, tác giả có bài viết về vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống lịch sử...

Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:45 AM  | View count: 722
“Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa...

BẢO VỆ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 461
Thương mại điện tử đã và đang nhanh chóng trở thành “mảnh đất” màu mỡ mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giúp người tiêu dùng mua sắm tiện lợi với giá rẻ hơn, doanh nghiệp đa...

YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:20 AM  | View count: 2739
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, đào tạo, thử thách, rèn luyện đến sử dụng và đãi ngộ cán bộ.

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 04/09/2020 | 09:00 AM  | View count: 748
Cho đến nay, vẫn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về dịch vụ công xuất phát từ những góc độ nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Quan niệm về dịch vụ công trong điều kiện cụ thể của nước ta...

TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Ngày đăng 04/09/2020 | 08:57 AM  | View count: 457
Phát triển nông nghiệp bền vững là nền nông nghiệp không những các thế hệ hiện nay khai thác tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn phải duy trì được khả năng ấy cho các thế hệ mai sau,...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:14 PM  | View count: 982
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử đất nước - kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN CỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngày đăng 18/08/2020 | 10:06 AM  | View count: 4370
Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ...

Quy định mới về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và việc thực hiện quy định đó ở Hà Nội

Ngày đăng 30/07/2020 | 03:34 PM  | View count: 1731
Cán bộ, công chức cơ sở nói chung, những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền,...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh