Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Ngày đăng 04/09/2020 | 08:57 AM  | View count: 411
Phát triển nông nghiệp bền vững là nền nông nghiệp không những các thế hệ hiện nay khai thác tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn phải duy trì được khả năng ấy cho các thế hệ mai sau,...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:14 PM  | View count: 893
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử đất nước - kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN CỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ngày đăng 18/08/2020 | 10:06 AM  | View count: 4119
Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ...

Quy định mới về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và việc thực hiện quy định đó ở Hà Nội

Ngày đăng 30/07/2020 | 03:34 PM  | View count: 1334
Cán bộ, công chức cơ sở nói chung, những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền,...

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Ngày đăng 13/07/2020 | 10:29 AM  | View count: 2249
Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX) là quy luật cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, quyết định, chi phối sự vân động của lịch sử...

TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

Ngày đăng 28/06/2020 | 04:34 PM  | View count: 1628
Năm 1947 trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn biến phức tạp, nhân dân ta ở thành thị và nông thôn thực hiện tản cư, tiêu thổ để kháng chiến, tự phá cầu đường để ngăn bước quân...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁC HỒ GẶP CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ, MANG Ý NGHĨA THỜI ĐẠI (7/1920 - 7/2020)

Ngày đăng 28/06/2020 | 04:30 PM  | View count: 692
1. Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác - Lênin “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước...

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:18 AM  | View count: 491
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có quan điểm về cán bộ và công việc lãnh...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP THEO CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:15 AM  | View count: 176
Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng của tổ chức đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng bộ các cấp có nhiệm vụ thảo luận văn kiện của cấp uỷ cấp...

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID - 19

Ngày đăng 18/05/2020 | 09:21 AM  | View count: 3717
Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá. Từ sự vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người, cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng...

HÀ NỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH THEO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày đăng 18/05/2020 | 09:14 AM  | View count: 368
Quá trình đô thị hóa đã tạo ra áp lực vô cùng lớn cho các đô thị về cơ sở hạ tầng, nhà ở, dịch vụ và môi trường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thế hệ hiện tại và tương lai. Việc xây dựng...

TRAO ĐỔI VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TỪ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP CHO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH GÓP PHẦN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

Ngày đăng 28/04/2020 | 10:09 AM  | View count: 224
Thiên tai, thảm họa, dịch bệnh là những hiện tượng tự nhiên mà bất cứ quốc gia nào cũng đều phải lên kế hoạch để ứng phó. Hiện tượng này ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế - xã hội trên toàn cầu cũng...

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ VẬN DỤNG VÀO PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 22/04/2020 | 10:04 AM  | View count: 1212
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là một trong những định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống chủ trương lãnh đạo nhằm ổn định chính trị - xã hội, phát...

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 20/04/2020 | 09:08 AM  | View count: 426
COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 211 quốc gia, vùng lãnh thổ...

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:39 PM  | View count: 1901
Bùi Thị Phương Liên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CHIẾN THẮNG 30/ 4/ 1975

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:33 PM  | View count: 5744
Đỗ Lê Triều

TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH – TIẾP CẬN TỪ LỊCH SỬ

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:31 PM  | View count: 509
Trong suốt chiều dài lịch sử - quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển của dân tộc Việt Nam, “đoàn kết”, “đoàn kết dân tộc” đã luôn là một giá trị nhân văn cốt lõi, giá trị tự thân...

Một số vấn đề đặt ra trong mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố và ban quản trị ở các khu chung cư của Hà Nội hiện nay

Ngày đăng 27/03/2020 | 02:56 PM  | View count: 1133
Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 24/2/2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Nghị...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA TÁC PHẨM “ĐẢNG TA” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 24/03/2020 | 02:04 PM  | View count: 596
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Thắng Lợi đã viết tác phẩm “Đảng ta”. Tác phẩm được đăng trong tập san “Sinh hoạt nội bộ” số 13, tháng 01 năm 1949, Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Hà...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930 – 2020)”

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:47 AM  | View count: 265
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh