Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:18 AM  | View count: 518
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có quan điểm về cán bộ và công việc lãnh...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP THEO CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:15 AM  | View count: 193
Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng của tổ chức đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng bộ các cấp có nhiệm vụ thảo luận văn kiện của cấp uỷ cấp...

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID - 19

Ngày đăng 18/05/2020 | 09:21 AM  | View count: 3968
Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá. Từ sự vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người, cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng...

HÀ NỘI XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH THEO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày đăng 18/05/2020 | 09:14 AM  | View count: 395
Quá trình đô thị hóa đã tạo ra áp lực vô cùng lớn cho các đô thị về cơ sở hạ tầng, nhà ở, dịch vụ và môi trường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thế hệ hiện tại và tương lai. Việc xây dựng...

TRAO ĐỔI VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TỪ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP CHO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH GÓP PHẦN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

Ngày đăng 28/04/2020 | 10:09 AM  | View count: 238
Thiên tai, thảm họa, dịch bệnh là những hiện tượng tự nhiên mà bất cứ quốc gia nào cũng đều phải lên kế hoạch để ứng phó. Hiện tượng này ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế - xã hội trên toàn cầu cũng...

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ VẬN DỤNG VÀO PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 22/04/2020 | 10:04 AM  | View count: 1319
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là một trong những định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống chủ trương lãnh đạo nhằm ổn định chính trị - xã hội, phát...

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 20/04/2020 | 09:08 AM  | View count: 446
COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 211 quốc gia, vùng lãnh thổ...

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:39 PM  | View count: 1949
Bùi Thị Phương Liên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CHIẾN THẮNG 30/ 4/ 1975

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:33 PM  | View count: 5834
Đỗ Lê Triều

TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH – TIẾP CẬN TỪ LỊCH SỬ

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:31 PM  | View count: 541
Trong suốt chiều dài lịch sử - quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển của dân tộc Việt Nam, “đoàn kết”, “đoàn kết dân tộc” đã luôn là một giá trị nhân văn cốt lõi, giá trị tự thân...

Một số vấn đề đặt ra trong mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố và ban quản trị ở các khu chung cư của Hà Nội hiện nay

Ngày đăng 27/03/2020 | 02:56 PM  | View count: 1167
Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 24/2/2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Nghị...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA TÁC PHẨM “ĐẢNG TA” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 24/03/2020 | 02:04 PM  | View count: 633
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Thắng Lợi đã viết tác phẩm “Đảng ta”. Tác phẩm được đăng trong tập san “Sinh hoạt nội bộ” số 13, tháng 01 năm 1949, Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Hà...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930 – 2020)”

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:47 AM  | View count: 282
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ -YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ NHANH, BỀN VỮNG

Ngày đăng 04/02/2020 | 05:00 PM  | View count: 1418
Ths. Bùi Thị Phương Liên Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY”

Ngày đăng 30/01/2020 | 08:41 AM  | View count: 316
Góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY”

Ngày đăng 10/12/2019 | 05:20 PM  | View count: 829
Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho địa phương.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 – 2019)”

Ngày đăng 10/12/2019 | 05:10 PM  | View count: 417
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bằng những hình ảnh sinh động, phong phú, cuốn...

SỰ SỐNG MÃI CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:52 PM  | View count: 1583
Trong những năm gần đây, tại một số cuộc hội thảo khoa học, sách báo, tài liệu quốc tế, người ta bàn nhiều về số phận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác. Phần đông các học giả đều thừa...

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:58 PM  | View count: 1557
1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh