Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GÓP PHẦN TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “DÂN VẬN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:53 PM  | View count: 574
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định tầm quan trọng đặc biệt và đề cao công tác dân vận của Đảng.

KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:46 PM  | View count: 1555
Khu vực kinh tế phi chính thức là một trong những bộ phận cấu thành của nền kinh tế.

GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:48 AM  | View count: 3723
Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng; tiềm lực mọi mặt của đất nước được nâng lên; đời sống của các tầng lớp...

TỰ HÀO TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI - 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:36 AM  | View count: 469
Năm 2019, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội sẽ vinh dự tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển (12/11/1949 - 12/11/2019)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐANG ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:30 AM  | View count: 491
Tại Điều 2, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức...

ĐIỆN BIÊN PHỦ - NƠI GẶP GỠ CỦA TƯƠNG LAI

Ngày đăng 09/04/2019 | 03:34 PM  | View count: 406
Với tất cả những thanh niên Thời đại Hồ Chí Minh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, trong những năm tháng học tập tại các Nhà trường đều biết và ghi nhớ tới địa danh Điện Biên Phủ “lừng lẫy...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày đăng 09/04/2019 | 03:15 PM  | View count: 1832
Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “kế hoạch công tác” của cán bộ, công chức, viên chức nhưng tựu chung lại đều thống nhất trên các điểm sau: “Kế hoạch công tác là bản phác thảo...

Giới thiệu sách mới: Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội" thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ngày đăng 27/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 1507
Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Để đáp ứng yêu cầu...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của Đảng

Ngày đăng 14/11/2018 | 02:55 PM  | View count: 1940
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời cách mạng, Người luôn luôn coi trọng việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là...

Quan điểm “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày đăng 02/11/2018 | 10:02 AM  | View count: 16419
1. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam từ Đại hội VI đến Đại hội XI

Vận dụng kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới vào giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:49 AM  | View count: 814
1. Tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước của Đảng và nhân dân ta Nhìn tổng thể qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 21/08/2018 | 04:21 PM  | View count: 1417
Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của Đảng, là nơi đảng viên sinh hoạt, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đồng thời cũng là nơi đánh giá chất lượng, hiệu quả quá trình công tác, tu dưỡng và rèn luyện...

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:40 AM  | View count: 3175
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng của các địa phương, cơ sở sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa...

NĂM APEC 2017- DẤU ẤN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM

Ngày đăng 08/11/2017 | 02:38 PM  | View count: 484
Asia Pacific Economic Cooperation - APEC

NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP XÃ HIỆN NAY

Ngày đăng 08/11/2017 | 02:32 PM  | View count: 14995
Phong cách lãnh đạo

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày đăng 15/06/2017 | 11:00 AM  | View count: 730
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2017 của Nhà trường, sáng ngày 15/6/2017 Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng Hà Nội. Tại buổi làm...

BÀN VỀ CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Ngày đăng 06/06/2017 | 10:13 AM  | View count: 1852
Chế định hợp đồng là một trong những chế định quan trọng và được quan tâm nhất của pháp luật dân sự. Khi Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 thì đồng thời Pháp lệnh hợp...

Báo cáo viên là chuyên gia cao cấp, trả thù lao thế nào?

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:39 AM  | View count: 528
(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Ngọc Lan (Hà Nội) hỏi: Mức chi cho giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên cao cấp, giảng viên cao cấp là bao nhiêu? Cơ quan tài chính hướng dẫn đơn vị của bà Lan mức chi...

Chống quan liêu - khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:39 AM  | View count: 514
Một năm đã qua đi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ một năm qua thực sự có những...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh