Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN
Ngày đăng 27/01/2021 | 9:24 AM  | View count: 88

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã long trọng được tổ chức và sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước.

     Trong những ngày này muôn triệu trái tim của nhân dân cả nước cùng kiều bào ta ở nước ngoài đều vô cùng háo hức, mong  chờ và tin tưởng vào thành công tốt đẹp của Đại hội.

( Đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ XIII của Đảng - ảnh Minh Linh)

     Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

     Đại hội lần thứ XIII của Đảng là kỳ đại hội có số lượng đại biểu dự đông nhất trong các kỳ đại hội Đảng từ trước đến nay. Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức đại hội, có 1.587 đại biểu đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên dự đại hội, trong đó, 15 đại biểu được chỉ định (đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định); 191 đại biểu đương nhiên (là các đồng chí ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII); 1.381 đại biểu được bầu (đại biểu chính thức do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bầu). Có 222 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 13,99%; 175 đại biểu người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03%; 71 đại biểu có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 4,47%; 1.067 đại biểu có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, chiếm tỷ lệ 67,23%; 1579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ  99,49%. Đại biểu dự đại hội cao tuổi nhất là 76 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là 33 tuổi. Thủ đô Hà Nội có 63 đại biểu, đông nhất trong các đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

(Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội tham dự Đại hội XIII của Đảng- ảnh TTXVN)

     Sáng 25/01/2021, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, sau khi các đại biểu thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Đoàn chủ tịch đại hội có 17 thành viên, gồm các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải; và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

     Đúng 8h sáng ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà Nội. Tới dự khai  mạc đại hội có sự hiện diện đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam cùng 1.587 đại biểu chính thức của đại hội. Sau diễn văn khai mạc đại hội do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đã được đầu tư công phu, bài bản, kỹ lưỡng, phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, trong hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ các cơ quan nghiên cứu từ Trung ương, đến địa phương, tổ chức 60 hội thảo và lập 50 đoàn đi nắm tình hình thực tế, gặp gỡ lấy ý kiến các vị lão thành, các chuyên gia, đi nước ngoài để học tập mô hình, kinh nghiệm; từ hơn 1000 trang sau tổng hợp đã được chắt lọc còn hơn 200 trang để trình Đại hội thảo luận, quyết định. 

(Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo tại Đại hội XIII- ảnh Quang Minh)

     Trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Đảng ta đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn:

      Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Thường xuyên tăng cường củng cố đoàn kết trong Đảng. Xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt. Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, vị trí càng cao thì gương mẫu càng cao.

      Hai là, quán triệt quan điểm dân là gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết thực hiện dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

      Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy mọi nguồn lực và tính ưu việt của CNXH, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

      Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng thể chế, đảm bảo giữa đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị, văn hóa; giữa tăng trưởng kinh tế và văn hóa phát triển con người; giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh; giữa độc lập tự chủ và hội nhập...

      Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Chủ động hội nhập trên cơ sở tự chủ, độc lập.

     Đồng thời, Đảng ta cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo trong thời gian tới:

      Thứ nhất, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là nền tảng vững chắc của Đảng.

      Thứ hai, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

      Thứ ba, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy dân chủ XHCN, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam.

     Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

      Thứ tư, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

     Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

      Thứ năm, mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

     Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

     Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

     Với phương châm của Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, chặt chẽ các văn kiện, công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, quy định, có sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt, là những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, cũng như kỳ tích khống chế thành công đại dịch Covid-19 được cả thế giới ghi nhận, cảm phục. Nhân dân cả nước có niềm tin vững chắc vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội, phát huy được tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện: Đỗ Lê Triều

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh