Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo và hết)
Ngày đăng 25/11/2021 | 3:57 PM  | View count: 71

Tập bài giảng hệ Trung cấp lý luận chính trị “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội” biên soạn theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18-9-2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định về nội dung và hình thức.

     11. Tập bài giảng hệ Trung cấp lý luận chính trị “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội” Tập bài giảng được cấu trúc gồm 6 chuyên đề: Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố Hà Nội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Công tác phát triển nguồn lực thủ đô đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

     Trên đây là cuốn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị đã được tiếp tục cập nhật về Thư viện Nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh