Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020”
Ngày đăng 30/12/2021 | 2:24 PM  | View count: 24

Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

     Nội dung cuốn sách song ngữ gồm có 13 phần mục chính: Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020. Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu. Dân số và Lao động. Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm. Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng. Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cả thể phi nông nghiệp. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Thương mại và Du lịch. Chỉ số giá. Vận tải và Bưu chính, Viễn thông. Giáo dục. Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội,, tư pháp và Môi trường. Số liệu thống kê nước ngoài. 

     Cuốn tài liệu được Nhà xuất bản Thống kê phát hành quý III năm 2021. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh