Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022.
Ngày đăng 27/07/2022 | 3:56 PM  | View count: 90

Sáng 26/7/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua các trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội thảo khoa học và sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của 10 Trường Chính trị trong Cụm.

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo “Phát huy vai trò của các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở”, đồng chí Lưu Văn Hiền,  Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đã khẳng định vai trò và những kết quả nổi bật, những đóng góp của các trường chính trị trong Cụm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đại diện lãnh đạo các Nhà trường trong Cụm đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết xoay quanh nội dung chủ đề của Hội thảo.

    Đồng chí Lưu Văn Hiền -  Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình

(đơn vị Cụm trưởng) trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo.

     Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá kết quả việc tổ chức lấy ý kiến góp ý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2022 và kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò và những đóngg góp quan trọng của các Trường Chính trị trong Cụm đối với việc  nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Nhà trường đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí  nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực phấn đấu của các trường chính trị trong Cụm đã vượt qua nhiều khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hoạt động thi đua, khen thưởng của Cụm được duy trì thường xuyên. Theo đồng chí, Cụm thi đua các trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra trong báo cáo Sơ kết; trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện CTQG Hồ Chí Minh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Đồng chí Lưu Văn Hiền - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thay mặt các trường chính trị trong Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các trường chính trị. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Toàn thể các trường chính trị trong Cụm đều hưởng ứng, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022.

Tin và ảnh: Bùi Chiến Thắng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh