Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

Lấy ý kiến thủ trưởng cơ quan sử dụng học viên về hiệu quả sau đào tạo TCLLCT
Ngày đăng 07/02/2024 | 4:46 AM  | View count: 155

Nội dung lấy ý kiến:

1. Công văn số 54-CV/TĐTCBLHP: xem tại đây.

 

2. Nội dung lấy ý kiến truy cập tại đường Link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKaGxp6KTpL-UwSfZuf2400IWU5ZlZ68KhYJimx-EI9lBp2g/viewform

 

3. Nội dung lấy ý kiến truy cập theo "QR code":

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh