Truy cập nội dung luôn

  Tin nhà trường

Thông báo về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020.
Ngày đăng 11/03/2021 | 11:32 AM  | View count: 332

Chi tiết xem ở danh mục dưới đây:

- Thông báo số 27-TB/TĐTCBLHP, ngày 08/03/2021: Xem tại đây.

- Luật PCTN năm 2018: Xem tại đây.

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ: Xem tại đây.

- Kế hoạch số 246/KH-UBTP, ngày 23/12/2020 của UBND Thành phố: Xem tại đây.

- Công văn số 774/TTTP-PCTN, ngày 25/02/2021 của Thanh tra thành phố: Xem tại đây.

- Mẫu bản kê khai TSTN: Tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh