Truy cập nội dung luôn

  Tin nhà trường

Thông báo về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Ngày đăng 02/12/2021 | 3:18 PM  | View count: 50

Chi tiết xem ở danh mục dưới đây:

 

- Thông báo số 108-TB/TĐTCBLHP, ngày 01/12/2021: Xem tại đây.

- Luật PCTN năm 2018: Xem tại đây.

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ: Xem tại đây.

- Phụ lục kèm theo Nghị định 130: T ải tại đây.

- Kế hoạch số 262/KH-UBND, ngày 22/12/2021 của UBND Thành phố: Xem tại đây.

- Công văn số 5622/TTTP-PCTN, ngày 26/11/2021 của Thanh tra thành phố: Xem tại đây.

- Mẫu bản kê khai TSTN: Tải tại đây.

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh