Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

KHAI MẠC THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 22A - 19 HUYỆN THƯỜNG TÍN
Ngày đăng 19/01/2021 | 4:13 PM  | View count: 454

Sáng 19/01/2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Thường Tín tổ chức khai mạc và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K. 22A - 19.

     Dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban Coi thi; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí ủy viên Ban Coi thi, thanh tra thi tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC K.22A-19.

     Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp công bố các quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, các Ban thuộc Hội đồng thi, thanh tra thi; thông báo lịch thi; công bố danh sách học viên đủ điều kiện dự thi và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp.

     Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K. 22A - 19 được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thường Tín trong 02 ngày (19/01 và 20/01/2021) với 3 bài thi, cụ thể:

     + Sáng 19/01/2021: Học viên làm bài thi thuộc Khối kiến thức thứ nhất gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tình hình nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành).

     + Chiều 19/01/2021: Học viên làm bài thi thuộc Khối kiến thức thứ hai gồm: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

     + Sáng 20/01/2021: Học viên làm bài thi thuộc Khối kiến thức thứ ba gồm: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnhh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.  

     Các buổi thi tốt nghiệp được Ban Coi thi triển khai thực hiện đúng Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các đề thi đảm bảo niêm phong theo đúng quy định. Mỗi đề thi có 02 câu hỏi, các câu hỏi gồm nội dung lý luận và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy sự sáng tạo của học viên, điểm bài thi chấm theo thang điểm 10, thời gian làm bài thi 180 phút.

     Phát biểu khai mạc thi tốt nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban Coi thi đã đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện của lớp với 100% học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp; để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng các văn bản quy chế, quy định đồng chí yêu cầu:

     - Các đồng chí học viên bình tĩnh, đọc kỹ đề thi trước khi làm bài, tránh lạc đề, sai đề; thực hiện tốt nội quy thi.

     - Thành viên Ban Coi thi, thanh tra thi tốt nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi tốt nghiệp đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp,

Trưởng Ban Coi thi phát biểu khai mạc thi tốt nghiệp.

     Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng thi tin tưởng và chúc các đồng chí học viên với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu và sự quyết tâm cao sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

     Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học đã động viên tinh thần các học viên cần phải bình tĩnh, tự tin, đồng thời cũng quán triệt tất cả học viên thực hiện đúng quy chế của Nhà trường, vận dụng kiến thức đã được học gắn lý luận với thực tiễn để hoàn thành bài thi. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tin tưởng, mong chờ kết quả của các đồng chí học viên và trân trọng cảm ơn Nhà trường, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tạo điều kiện để lớp TCLLCT - HC K. 22A - 19 hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín,

Trưởng Ban chỉ đạo lớp học phát biểu tại lễ khai mạc

     Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K. 22A - 19 kết thúc trong không khí phấn khởi, tin tưởng, học viên của lớp quyết tâm hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất.

Ảnh: Toàn cảnh thi tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC K.22A - 19 huyện Thường Tín

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh