Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021
Ngày đăng 18/01/2021 | 4:41 PM  | View count: 506

Sáng ngày 18/01/2021, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Như Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường.

     Hội nghị đã nghe các báo cáo về Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Báo cáo hoạt động Thanh tra Nhân dân (nhiệm kỳ 2019 - 2020); Báo cáo công khai tài chính, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

     Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả công tác mở lớp năm 2020 tính cả trong kế hoạch và ngoài kế hoạch: Đạt 100% số lớp với 86,2% số học viên. Tổng số lớp quản lý, giảng dạy, phục vụ  năm 2020 (tính cả trong và ngoài kế hoạch) là: 71 lớp với 6.553 học viên. Số lớp bế giảng năm 2020 (tính cả trong và ngoài kế hoạch) là: 31 lớp với  3.415  học viên. Số lớp chuyển sang năm 2021 là 40 lớp. Đến nay, các khoa đều thực hiện thực hiện trên 130% so với định mức được giao. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế các khoa, phòng quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động, tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong các đơn vị. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ trường ĐTCB Lê Hồng Phong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác thi đua khen thưởng đã xây dựng và triển khai kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020, có 05 cá nhân có sáng kiến cơ sở được Hội đồng TĐKT xét và công nhận, 98 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Hiệu trưởng tặng giấy khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân, công nhận 05 tập thể "Lao động tiên tiến", trong đó có 01 tập thể được đề nghị UBND Thành phố công nhận là "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng "Cờ Thi đua xuất sắc" của Thành phố, 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND thành phố. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, thông tin, tư liệu: xây dựng Kế hoạch và chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong mỗi cá nhân. Tiếp tục điều chuyển viên chức các khoa, phòng cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng theo Quy định 09-QĐi/TW. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động được quan tâm giải quyết, đảm bảo công khai, dân chủ và phù hợp với thực tế của Nhà trường. Công tác hành chính, quản trị; thông tin, tư liệu, thư viện; công nghệ thông tin; tài vụ, kế toán được duy trì và đảm bảo tốt cho các hoạt động của Nhà trường và chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chuyên môn. Quan hệ đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Nhà trường và 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, giữ mối quan hệ tốt trong Nhà trường và với các đơn phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường điều hành
phần tham luận của Hội nghị

     Tại Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân gồm 03 đồng chí. Đồng thời cũng đã nhận được những tham luận góp ý của các đồng chí đại diện cho các khoa, phòng bổ sung vào các bản báo cáo, những ý kiến, rút kinh nghiệm trong năm 2020, tạp trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, nhằm mục tiêu tiếp tục hoàn các kế hoạch đặt ra trong năm 2021 tốt hơn. Kiến nghị với Thành ủy Hà Nội cho Trường được tuyển dụng bổ sung giảng viên, viên chức còn thiếu; tiếp tục quan tâm phân bổ chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức hàng năm cho Trường; quan tâm giải quyết chế độ, phụ cấp đặc thù đối với viên chức khối phòng; giảng viên của Nhà trường được đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, PGS. TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định: Ban Giám hiệu Nhà trường ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2020, những nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường, do dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tuy còn những khó khăn, tồn tại nhất định nhưng Nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện một số công việc như: Kiện toàn, nâng cấp, phát triển, đổi mới sẽ được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình phát triển của Nhà trường; xây dựng kỷ cương, đoàn kết, hành động và sáng tạo; xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường và xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng năm. Cụ thể trong năm 2021 sẽ xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao và Đề án nghiên cứu khoa học.

PGS. TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

     Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2020, công chức, viên chức và lao động Nhà trường tích cực thi đua, tập trung sức lực và trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2021. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, quyết tấm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn Thành phố giao cho Nhà trường năm 2021

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các tập thể và cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng tặng Giấy chứng nhận cho các đồng chí

được công nhận sáng kiến cơ sở năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng tặng Giấy chứng nhận Người tốt việc tốt
cấp Trường năm 2020

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh