Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K. 5A - 21
Ngày đăng 25/08/2021 | 2:16 PM  | View count: 124

Chiều ngày 25/8/2021, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung K.5A -21 bằng hình thức khai giảng trực tuyến.

     Dự Lễ khai giảng có ThS Nguyễn Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên của lớp Trung cấp LLCT K.5A -21.

     Tại Lễ khai giảng, lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã công bố các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường có liên quan đến việc mở lớp. Theo đó, lớp Trung cấp LLCT K.5A -21 có 80 học viên Ban Giám hiệu Nhà trường phân công ThS. Ngô Thị Yến – Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học làm chủ nhiệm lớp. Lớp được tổ chức học tập tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, mỗi tuần học 2 ngày vào thứ Tư, thứ Năm.

ThS Nguyễn Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu khai giảng lớp học.

     Căn cứ vào Chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, với 1056 tiết học, 5 khối kiến thức, học viên sẽ được trang bị một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lý luận về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực đời sống xã hội; Nhà nước và pháp luật, khoa học hành chính; Kỹ năng lãnh đạo quản lý ở cơ sở…Đồng thời, học viên sẽ được tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở các địa phương, đơn vị nhằm gắn lý luận với thực tiễn. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Học viên Trần Minh Hiền phát biểu cảm tưởng tại Lễ khai giảng.

     Phát biểu khai giảng lớp học, ThS Nguyễn Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng 50 học viên đã được các cấp ủy đảng lựa chọn cử đi học, nhấn mạnh nội dung học tập và các yêu cầu đề ra đối vơi học viên. Đồng chí mong muốn học viên khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh covid-19, quyết tâm cao trong học tập và nghiên cứu, chấp hành tốt quy chế đào tạo và quy định của Nhà trường để đạt kết quả cao trong học tập và tích cực tham gia các phong trào của Nhà trường. Đồng chí yêu cầu giảng viên Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, làm chủ các phần mềm dạy học trực tuyến để có thể truyền tải kiến thức tới học viên theo yêu cầu của chương trình. Các khoa, phòng tích cực, chủ động phối hợp tổ chức lớp học theo đúng kế hoạch.

Học viên lớp Trung cấp LLCT K5A – 21 dự khai giảng trực tuyến.

     Tại Lễ khai giảng, học viên Trần Minh Hiền đã thay mặt 80 học viên của lớp phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm vui mừng được chọn cử đi học, hứa quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giao cho, vừa hoàn thành với kết quả cao chương trình học tập.

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh