Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K15A – 21 (HUYỆN CHƯƠNG MỸ)
Ngày đăng 24/11/2021 | 2:00 PM  | View count: 308

Sáng ngày 24/11/2021, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K15A-21 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

     Dự lễ khai giảng, về phía Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường; về phía huyện ủy Chương Mỹ có đồng chí Nguyễn Trường Năng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Viên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cùng 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử từ các cơ quan, đơn vị của huyện Chương Mỹ.

     Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ. Trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, trao đổi các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương cùng các kiến thức bổ trợ.

     Để đạt được mục tiêu trên mỗi học viên cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

      Thứ nhất, học viên cần phải rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trước sự tấn công của những thế lực thù địch ngày càng tinh vi và xảo quyệt, hơn ai hết những đảng viên Đảng Cộng sản, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ dự nguồn cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định.

      Thứ hai , học viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia khóa học, nghiêm túc chấp hành quy chế đào tạo, có phương pháp học tập khoa học, biến các kiến thức của thầy, cô thành kiến thức của mình, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

      Thứ ba, trong quá trình học tập học viên cần trao đổi, tiếp thu có trách nhiệm các kiến thức của giảng viên, ý kiến đóng góp của bạn bè, đồng nghiệp, nghiêm túc nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

Đồng chí cũng yêu cầu các phòng, khoa và giảng viên của Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ tổ chức tốt việc giảng dạy và học tập theo đúng kế hoạch đã đề ra.

PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học.

     Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Trường Năng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy cảm ơn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã quan tâm phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy Chương Mỹ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện, vừa học tập đạt kết quả tốt, vừa hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị giao cho. Đồng chí đề nghị các cơ quan có liên quan của Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa của Nhà trường trong công tác tổ chức giảng dạy và học tập.

Đ/c Nguyễn Trường Năng , Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Đại biểu dự Lễ khai giảng tại điểm cầu Huyện ủy Chương Mỹ

     Tại Lễ khai giảng, đại diện cho 80 học viên trong lớp, đồng chí Đặng Thị Thanh phát biểu cảm tưởng, cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy Chương Mỹ, Ban Giám hiệu Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện để mở lớp học tại huyện, đáp ứng yêu cầu công tác và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí hứa tham gia học tập nghiêm túc, phát huy sức lực, trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy của Nhà trường, của lớp học để có kết quả học tập tốt nhất.

Tin và ảnh: Vũ Thị Ngọc – Phòng QLĐT & NCKH

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh