Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”.
Ngày đăng 03/12/2021 | 11:30 AM  | View count: 564

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 3-12-2021, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”.

     TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo khoa học

     Đại biểu dự Hội thảo có: GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

     Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng...

     Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số trường chính trị; các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học ở các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước, có vai trò, vị trí rất quan trọng, tính đến tháng 10-2021, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 2.300 tổ chức cơ sở đảng với hơn 46 vạn đảng viên, chiếm gần 10% đảng viên cả nước; 131.565 cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định đó là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Thành phố.

     Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố đang đặt ra những vấn đề cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp.

     Hội thảo hôm nay sẽ góp phần sớm hiện thực hóa và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác cán bộ nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, nhất là mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới; có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới. Hội thảo cũng là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ, phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội trong thời gian qua; chia sẻ, góp ý, trao đổi thẳng thắn những kinh nghiệm, bài học quý báu để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh triển khai tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

     Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, đã nhấn mạnh: Với 57 bài tham luận của đông đảo tác giả, nhóm tác giả, trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị ủy, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, đề cập một cách khá toàn diện những nội dung thuộc chủ đề Hội thảo đã đề ra, như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố Hà Nội; kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố; kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế tài chính phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay…

PGS, TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

báo cáo đề dẫn Hội thảo.

     Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm rất thẳng thắn, tâm huyết xoay quanh chủ đề Hội thảo của GS, TS Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm; PGS, TS Phạm Minh Tuấn; TS Vũ Đức Bảo; Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An; các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo Quận ủy Long Biên…

     Trong đó, TS Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có bài tham luận với chủ đề: “Công tác lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng”. Đồng chí cho biết, trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Tuy nhiên, thực tiễn của công tác này cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong đó, nội dung cập nhật kiến thức mới, kiến thức về công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch còn rập khuôn, thiếu sáng tạo, chưa đổi mới mang tính đột phá; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ còn chưa được quan tâm đúng mức…

TS Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

tham luận tại Hội thảo.

     Để tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, TS Vũ Đức Bảo đề xuất thực hiện 4 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với các khâu khác của công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ không được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ thì không đề bạt, bổ nhiệm…

     Phát biểu tổng kết Hội thảo, Phó Bí Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định Hội thảo đã thành công tốt đẹp theo đúng chương trình đã đề ra. Với 57 bài viết có chất lượng cao được biên tập kỹ lưỡng được in trong Kỷ yếu Hội thảo và nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu tham dự, đều khẳng định: Cán bộ là cái gốc của công việc, vì thế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng. Các tham luận khẳng định, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố Hà Nội đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố, như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng thiếu toàn diện, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng thực tiễn; trong đó nội dung cập nhật công nghệ thông tin, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch còn rập khuôn, thiếu sáng tạo, chưa đổi mới mang tính đột phá; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ chưa được quan tâm đúng mức; việc nhận thức và thực hiện sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng còn lúc, có nơi còn hạn chế…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tổng kết Hội thảo.

     Từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Thủ đô trong tình hình mới, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý đã gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi và mang tính đột phá nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 06 giải pháp chủ yếu. Từ kết quả của Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra.

     Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí Phó Bí Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo một số Vụ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành, quận, huyện, thị ủy; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; các cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố đã tới dự và đưa tin về Hội thảo./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh