Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG BỘ, NGÀNH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022.
Ngày đăng 12/01/2022 | 2:30 PM  | View count: 142

Sáng ngày 12/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

     Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Học viện.

     Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị tỉnh, thành phố, lãnh đạo các trường cán bộ bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

     Tại điểm cầu Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các khoa, phòng tham dự Hội nghị.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

     Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

     Tại Hội nghị, có 11 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành ủy, đại diện ban giám hiệu một số trường chính trị tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy đối với trường chính trị của địa phương; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường, đặc biệt là việc thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu tham luận .

     Thay mặt Ban Giám hiệu Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu tham luận với nội dung “Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”. Bản tham luận đã đánh giá khái quát tình hình đội ngũ giảng viên Nhà trường, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong xây dựng đội ngũ giảng viên và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô Hà Nội, hướng tới xây dựng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội thành trường chính trị chuẩn, mẫu mực của cả nước.

Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương các trường chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện rất khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh:

     - Quy định số 09 và Quy định số 11 của Ban Bí thư là điều kiện tiên quyết, rất quan trọng để các trường chính trị xây dựng trường chính trị chuẩn, để vừa giảng dạy tốt, vừa nghiên cứu tốt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, chúng ta cần tiếp tục tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phối hợp tốt cả ở Trung ương và địa phương, có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sớm phê duyệt đề án thực hiện trường chính trị chuẩn, trong đó cần đặc biệt quan tâm hoàn thành tiêu chí đội ngũ giảng viên và nghiên cứu khoa học.

     - Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp; tiếp tục triển khai thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, đảm bảo liên tục, thông suốt trong điều kiện bình thường mới, thích ứng tốt hơn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tận dụng cơ hội đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trường chính trị thông minh.

     - Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy học trực tuyến.

     - Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng toàn diện.

     - Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học để vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, vừa đảm bảo các tiêu chí của trường chính trị chuẩn trên cơ sở bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, đất nước.

     - Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị, không chỉ chuẩn bị nhân lực cho các trường chính trị mà còn cho các trường đại học, cao đẳng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

     - Phải khắc phục bằng được biểu hiện ngại học, lười học lý luận chính trị.

     - Chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     - Về nhiệm vụ năm 2022, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh:

     + Phải tạo ra tiền đề rất quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phải có bứt phá, đổi mới sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch bệnh, gắn trách nhiệm với tập thể, cá nhân, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy định nêu gương.

     + Xây dựng kế hoạch học trực tiếp một cách cẩn trọng, an toàn trong tình hình mới, không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ dịch bệnh.

     + Thường xuyên chú trọng cập nhật, nâng cao chất lượng bài giảng, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại (tăng cường thảo luận, trao đổi trên lớp).

     + Đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để các trường chính trị trong nghiên cứu khoa học (về lý luận chính trị, kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại).

     + Các trường phải đặt mục tiêu trước năm 2023 đạt trường chính trị chuẩn mức 1, đến 2025 đạt trường chính trị chuẩn mức 2 (Học viện hỗ trợ tối đa cho các trường trong việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy tích cực, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đào tạo giảng viên lý luận chính trị…).

     + Xây dựng và thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ được giao.

      Đề nghị các tỉnh, thành ủy:

     - Sớm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án xây dựng trường chính trị chuẩn.

     - Quan tâm, tạo điều kiện cử giảng viên đi học lớp giảng viên lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

     - Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn.

     - Quan tâm để hiệu trưởng các trường chính trị tham gia tỉnh ủy, thành ủy.

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh