Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2022 (LỚP THỨ HAI)
Ngày đăng 11/08/2022 | 4:17 PM  | View count: 464

Sáng ngày 11/8/2022, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022 (lớp thứ hai).

     Dự khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo Đề án số 04 của Thành ủy và Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, đây là lớp thứ hai với 236 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, với thời gian học 03 ngày. Lớp học được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa ban hành, tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý trí vươn lên khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

phát biểu khai giảng lớp học.

     Trong 3 ngày, với 6 chuyên đề được Ban tổ chức lớp học xây dựng rất sát với thực tế, các học viên sẽ được nghiên cứu, cập nhật các kiến thức mới về các nhộ dung: Tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay;  Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; Cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

     Phát huy những kết quả đạt được của lớp thứ nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, các học viên tiếp tục nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần cầu thị, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, gắn lý luận với thực tế. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Ban quản lý lớp học phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học, chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp học sau được tốt hơn; Nhà trường làm tốt công tác tổ chức, quản lý, tạo điều kiện cho về mọi mặt cho học viên trong suốt quá trình học tập; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị quan tâm, phân công tạo điều kiện để cán bộ tham gian hoàn thành tốt khóa học.

PGS.TS Đặng Đình Quý, , Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao giảng bài tại lớp học.

     Kết thúc Lễ khai giảng, lớp học nghiên cứu chuyên đề đầu tiên do PGS.TS Đặng Đình Quý, Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày./.   

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh