Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP - GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
Ngày đăng 30/09/2022 | 4:30 PM  | View count: 408

Sáng ngày 30/9, tại thành phố Hà Nội, được sự nhất trí của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính sách đất đai trong nông nghiệp - Đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2013”.

     Tham dự hội thảo có PGS,TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, PGS,TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, TS. Phan Văn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cùng toàn thể các giảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các học viện, viện nghiên cứu, đại học,…trên địa bàn Thành phố.

     Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; thời gian qua các cấp, các ngành có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đã và đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhiều đối tượng, thành phần bằng nhiều hình thức khác nhau.

Quang cảnh Hội thảo

      PGS,TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội cho biết mục đích của Hội thảo là nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tiếp thu những bài học kinh nghiệm và ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013 của các cán bộ hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật đất đai, các chuyên gia nghiên cứu về đất đai; chủ yếu đi sâu thảo luận các chủ đề như: tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; bồi thường, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí cũng cho biết “Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Sau hơn 08 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được nói trên, chính sách, pháp luật về đất đai hiện hành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển nông nghiệp nói riêng”.

PGS, TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

báo cáo đề dẫn Hội thảo

     Tham gia Hội thảo có 08 bài viết của các tác giả, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Các bài viết gửi Hội thảo đã đề cập đến các khía cạnh, nội dung mà chủ đề Hội thảo đặt ra, đó là: Vấn đề tích tụ đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 và Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi; kinh nghiệm quốc tế về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai trong nông nghiệp; quy định về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi; những bất cập, khó khăn trong thực thi pháp luật về thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 và kiến nghị sửa đổi; những góp ý chi tiết cho Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi…

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến tại hội thảo

     Kết luận Hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết, thẳng thắn, chất lượng của các đại biểu, tập trung trao đổi, thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện cho Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, đáp ứng mục tiêu mà Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra.

     Kết thúc Hội thảo, trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, gửi ý kiến tham góp để bổ sung, hoàn thiện, sửa đổi Luật Đất đai 2013, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng mục tiêu mà Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra. 

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh