Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TẦM NHÌN, ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”
Ngày đăng 29/04/2021 | 3:02 PM  | View count: 165

Xuất phát từ hoàn cảnh Việt Nam, dự cảm sự vận động đa diện và phức tạp của thế giới, với tư duy biện chứng, bằng cách nhìn lịch sử cụ thể đa góc độ và mẫn cảm, cuốn sách “Tầm nhìn, đinh vị chiến lược và phát triển Việt Nam” kết tinh, thể hiện những nỗ lực bước đầu và tâm huyết của tác giả TS. Nhị Lê trên bình diện tổng kết thực tiễn phức tạp và phong phú, góp phần phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu bảo đảm Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

     Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần:

Phần I: Tầm viễn kiến chính trị và định vị chiến lược quốc gia.

Phần II: Phát triển toàn diện, đồng bộ, bền vững và phù hợp với xu thế thời đại.

Phần III: Giữ vững ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam.

     Cuốn sách được Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản tháng 12 năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

                             Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh