Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG ”
Ngày đăng 29/04/2021 | 3:07 PM  | View count: 174

Những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

     Đây là những vấn đề mới về tiền đồ của dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và các vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay. Các chuyên đề được các đông chí Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng các ban Đảng và bộ, ngành, các chuyên gia hàng đầu trong nước trực tiếp biên soạn.

     Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tuyển lựa, biên soạn và xuất bản bộ tài liệu “Các chuyên đề Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

     Bộ tài liệu này gồm 3 quyển:

Quyển 1: Một số vấn đề về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; một số vấn đề về kinh tế.

Quyển 2: Một số vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quyển 3: Một số vấn đề về văn hóa – xã hội; một số vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo quản lý.

     Cuốn sách được xuất bản quý I năm 2021. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

                             Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh