Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”
Ngày đăng 29/04/2021 | 3:33 PM  | View count: 294

Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, quá triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận trung ương biên soạn tài liệu “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Tài liệu chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; đối chiếu, so sánh với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó làm rõ sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

     Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” với gần 300 trang, với 14 nội dung. Trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quán trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến hành đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể: giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, con người, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng…  giai đoạn 2021 – 2025.

     Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, quá triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận trung ương biên soạn tài liệu Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Tài liệu chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; đối chiếu, so sánh với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó làm rõ sự phát triển lý luận và những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

     Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

                             Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh