THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Thành phố Hà Nội  
Địa chỉ: 220 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 532 432;  Fax: (04) 35 620 302


  Websitehttp://dtcblehongphong.hanoi.gov.vn

  E-mail: thukybanbientaptrangweb@gmail.com