Đăng Ký | Đăng Nhập

Ngày tháng hiện tại

22 Tháng Tám 2014

THƯ VIỆN ẢNH

Độc giả đang xem trang này

People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

LƯỢT TRUY CẬP

HỢP TÁC QUỐC TỂ

Đó là nội dung chính của Hội thảo lý luận lần thứ nhất xoay quanh chủ đề "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào" nhằm triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Trang chủ | Tin nhà trường | Liên hệ