Skip to Content

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

Publish date 14/09/2023 | 09:54 AM  | View count: 18
Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 28/8/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố; Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 07/9/2023 của Đảng uỷ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về nghiên cứu, học...

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới K.48B (Cục thuế thành phố Hà Nội)

Publish date 09/08/2023 | 10:24 AM  | View count: 136
Lớp Bồi dưỡng.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Publish date 01/07/2023 | 09:12 AM  | View count: 209
Thực hiện Công văn số 2920-CV/ĐUK ngày 24/5/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố về việc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Chương trình...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Publish date 26/06/2023 | 04:45 PM  | View count: 325
Sáng ngày 26/6/2023, Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm...

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC MÍT TINH CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Publish date 26/06/2023 | 04:35 PM  | View count: 165
Sáng ngày 26/6/2023, Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Mít tinh kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2023).

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ - VĂN HÓA THỦ ĐÔ, TRAO QUÀ KHUYẾN HỌC (NĂM HỌC 2022 -2023) VÀ VUI TẾT THIẾU NHI NĂM 2023

Publish date 17/06/2023 | 02:16 PM  | View count: 223
Sáng ngày 17/6/2023, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Công đoàn Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch...

ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THAM GIA HỘI KHOẺ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023

Publish date 12/06/2023 | 11:10 AM  | View count: 141
Sáng ngày 10/6/2023 tai Trung tâm Văn hóa thể thao quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe cán bộ, giảng viên, người lao động Khối các trường Đại học, cao đẳng thành...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGUỒN QUY HOẠCH CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ QUẬN, HUYỆN, THỊ ỦY VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2025 -2030

Publish date 12/06/2023 | 10:29 AM  | View count: 471
Sáng ngày 12/6/2023, tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG K.84B (CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Publish date 12/06/2023 | 10:19 AM  | View count: 148
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023, sáng ngày 10/6/2023, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Cục thuế thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng...

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

Publish date 25/05/2023 | 07:09 AM  | View count: 449
Sáng ngày 24/5/2023, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO ĐỘI NGŨ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020-2025 (LỚP THỨ NĂM)

Publish date 24/05/2023 | 08:30 AM  | View count: 200
Sáng ngày 24/5/2023, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị...

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công đoàn”

Publish date 22/05/2023 | 08:57 AM  | View count: 123
Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐU, ngày 16/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh...

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO ĐỘI NGŨ PHÓ BÍ THƯ ĐẲNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020 -2025 (LỚP THỨ BA VÀ LỚP THỨ TƯ)

Publish date 19/05/2023 | 12:50 AM  | View count: 179
Chiều ngày 18-5 - 2023, tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh...

ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THAM DỰ HỘI KHỎE CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 1, KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI NĂM 2023

Publish date 15/05/2023 | 07:24 AM  | View count: 203
Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ...

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Publish date 08/05/2023 | 12:44 AM  | View count: 118
Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa của BCH Đảng bộ Trường và Kế hoạch công tác năm 2023 của chi bộ, sáng ngày 08/5/2023, chi bộ Phòng QLĐT và...

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II

Publish date 06/05/2023 | 06:42 AM  | View count: 127
Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 16/2/2023 về việc tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh