Skip to Content

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T10/2022

Publish date 28/09/2022 | 07:58 AM  | View count: 213
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.12A-22 T09+10/2022

Publish date 19/09/2022 | 03:48 PM  | View count: 174
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT K.9A-22, K10B-22, K11A-22 T09/2022

Publish date 08/09/2022 | 03:27 PM  | View count: 182
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.9A-22, K.10B-22, K.11A-22

Publish date 08/09/2022 | 03:24 PM  | View count: 121
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T09/2022

Publish date 29/08/2022 | 09:05 AM  | View count: 377
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.6A-22, K.7A-22, K.8A-22, K.9A-22

Publish date 29/08/2022 | 09:00 AM  | View count: 146
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T08/2022

Publish date 25/07/2022 | 05:13 PM  | View count: 709
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT K.5A-22 T06+08/2022

Publish date 27/06/2022 | 04:49 PM  | View count: 349
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng lớp TCLLCT K.4A-22 T06/2022

Publish date 09/06/2022 | 02:47 PM  | View count: 345
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa và Lịch giảng lớp TCLLCT K.3A-22 T06/2022

Publish date 03/06/2022 | 08:18 AM  | View count: 261
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K.6A-21, K.9A-21 T06/2022 (Lịch này thay thế lịch đã phát hành)

Publish date 01/06/2022 | 11:13 AM  | View count: 269
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T06/2022

Publish date 31/05/2022 | 10:23 AM  | View count: 381
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT-HC K.1B-22, K.2A-22

Publish date 19/05/2022 | 03:36 PM  | View count: 262
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2022

Publish date 04/05/2022 | 08:35 AM  | View count: 274
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2022

Publish date 28/04/2022 | 04:04 PM  | View count: 510
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20A-20

Publish date 22/04/2022 | 03:41 PM  | View count: 178
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.13A-20

Publish date 19/04/2022 | 09:41 AM  | View count: 134
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-21

Publish date 13/04/2022 | 01:22 PM  | View count: 150
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-20

Publish date 13/04/2022 | 01:18 PM  | View count: 205
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.15A-20

Publish date 05/04/2022 | 07:46 AM  | View count: 158
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh