Skip to Content

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDCB chuyên trách Hội Nông dân TP và các Huyện, Thị xã 2023

Publish date 10/11/2023 | 09:50 AM  | View count: 123
Lớp Bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng K1.A-2023, K2.A-2023

Publish date 18/09/2023 | 09:44 AM  | View count: 615
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2023

Publish date 18/09/2023 | 03:40 AM  | View count: 290
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới K.48B (Cục thuế thành phố Hà Nội)

Publish date 09/08/2023 | 10:24 AM  | View count: 345
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố hà Nội năm 2023

Publish date 01/08/2023 | 10:31 AM  | View count: 292
Lớp Bồi dưỡng.

Kế hoạch Mở lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2023

Publish date 09/03/2023 | 08:50 AM  | View count: 567
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng K.83B (Cục Thuế TP Hà Nội)

Publish date 02/11/2022 | 05:01 PM  | View count: 293
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2022, chuyên viên K2.A-2022

Publish date 24/10/2022 | 03:03 PM  | View count: 531
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1.B-2022 (Thanh trì)

Publish date 21/10/2022 | 09:39 AM  | View count: 342
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Thành phố năm 2022

Publish date 15/08/2022 | 03:21 PM  | View count: 455
Lớp Bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh