Skip to Content

  Nghiên cứu trao đổi

ĐƯA VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ TRỞ THÀNH GIÁ TRỊ TINH THẦN TO LỚN, NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Publish date 25/04/2022 | 02:57 AM  | View count: 79
ThS Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

VAI TRÒ CỦA KHOA LÝ LUẬN CỞ SỞ - TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Publish date 23/03/2022 | 03:29 PM  | View count: 146
TS Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI VỚI LỒNG GHÉP GIỚI TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 18/03/2022 | 03:23 PM  | View count: 46
Ths. Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

CHUYỂN ĐỔI SỐ - MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG TA TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

Publish date 15/03/2022 | 10:38 AM  | View count: 154
TS Lê Thị Thu Huyền - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

Publish date 08/03/2022 | 02:54 PM  | View count: 94
Ths. Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Publish date 08/03/2022 | 02:47 PM  | View count: 83
PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

NÂNG CAO VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THÔNG QUA XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN GIỚI

Publish date 08/03/2022 | 02:35 PM  | View count: 67
ThS. Nguyễn Bích Hạnh - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

Publish date 02/03/2022 | 09:16 AM  | View count: 72
ThS Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NGỌN CỜ DẪN DẮT CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Publish date 01/03/2022 | 10:19 AM  | View count: 115
Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Publish date 28/02/2022 | 11:05 AM  | View count: 41
Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Publish date 20/02/2022 | 11:12 AM  | View count: 94
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC NGHĨ VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ - CỐT CÁCH, TÂM HỒN NGƯỜI HÀ NỘI

Publish date 11/02/2022 | 10:23 AM  | View count: 84
Trong không khí cả nước náo nức đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, với truyền thống đoàn kết thống nhất cùng ý chí, khát vọng vươn lên và tình yêu Hà Nội, mọi người, mọi nhà...

PHÂN BIỆT MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CHÍNH QUYỀN NÔNG THÔN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 19/01/2022 | 03:13 PM  | View count: 99
Ths. Nguyễn Thùy Dương Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội

CAO BẰNG - NƠI ĐẦU TIÊN ĐÓN BÁC HỒ VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Publish date 19/01/2022 | 02:46 PM  | View count: 93
Ths. Nguyễn Thị Ngân PTK. Khoa Lý luận cơ sở

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN

Publish date 11/01/2022 | 02:51 PM  | View count: 91
Một trong nhiều kết quả tích cực làm nên dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016-2020) đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày...

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Publish date 25/11/2021 | 11:18 AM  | View count: 354
Quân đội nhân dân Việt Nam sắp kỷ niệm tròn 77 năm ngày Thành lập (22/12/1944 - 22/12/2021). Trong thời gian lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng...

CÔNG TÁC “ LẤY PHIẾU PHẢN HỒI Ý KIẾN” TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Publish date 10/11/2021 | 11:20 AM  | View count: 153
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị -...

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 04/11/2021 | 10:44 AM  | View count: 189
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

ĐƯỜNG LỐI, CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Publish date 02/11/2021 | 09:40 AM  | View count: 318
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và tiến hành hợp tác quốc tế theo đặc điểm từng giai đoạn và thời kỳ với các nước trên...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh