Skip to Content

  Nghiên cứu trao đổi

NÂNG CAO TÍNH ĐẢNG, TÍNH CÁCH MẠNG TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NHẰM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Publish date 25/09/2022 | 09:30 AM  | View count: 31
Th.s Đỗ Thị Tuyết - Khoa Lý luận cơ sở

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG NHẰM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Publish date 20/09/2022 | 09:08 AM  | View count: 47
Th.s Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Publish date 05/09/2022 | 03:06 PM  | View count: 54
Bùi Thị Phương Liên, Khoa Nhà nước và Pháp luật

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG, MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Publish date 17/08/2022 | 03:11 PM  | View count: 99
Nguyễn Thị Hải Vân - Khoa Lý luận cơ sở - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

THÁNG BẨY – NHỚ VỀ NHỮNG NGƯỜI CON BẤT TỬ !

Publish date 21/07/2022 | 04:10 PM  | View count: 103
ThS Trần Đình Anh - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Publish date 21/07/2022 | 03:51 PM  | View count: 179
Nguyễn Trần Lực - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

XÃ YÊN SỞ (HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI) VỚI NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Publish date 19/07/2022 | 03:41 PM  | View count: 111
Nguyễn Thị Hải Vân - Khoa Lý luận cơ sở

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 – 09/7/2022) TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ VÀ TÁC PHẨM “TỰ CHỈ TRÍCH”

Publish date 09/07/2022 | 04:00 PM  | View count: 60
ThS Trương Thị Nguyệt - Khoa Xây dựng Đảng

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI BỀN VỮNG

Publish date 29/06/2022 | 09:39 AM  | View count: 214
ThS. Tăng Thị Thanh Thu - Khoa Lý luận cơ sở

XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Publish date 31/05/2022 | 03:54 PM  | View count: 197
Ths.Nguyễn Thị Ngân - PTK Lý luận cơ sở

LÊ HỒNG PHONG - NGƯỜI HỌC TRÒ, NGƯỜI ĐỒNG CHÍ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Publish date 27/05/2022 | 04:14 PM  | View count: 215
Người viết: Phạm Thùy Liên - Khoa Lý luận cơ sở

ĐƯA VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ TRỞ THÀNH GIÁ TRỊ TINH THẦN TO LỚN, NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Publish date 25/04/2022 | 02:57 AM  | View count: 229
ThS Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

VAI TRÒ CỦA KHOA LÝ LUẬN CỞ SỞ - TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Publish date 23/03/2022 | 03:29 PM  | View count: 270
TS Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI VỚI LỒNG GHÉP GIỚI TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 18/03/2022 | 03:23 PM  | View count: 102
Ths. Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

CHUYỂN ĐỔI SỐ - MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG TA TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

Publish date 15/03/2022 | 10:38 AM  | View count: 330
TS Lê Thị Thu Huyền - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

Publish date 08/03/2022 | 02:54 PM  | View count: 520
Ths. Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Publish date 08/03/2022 | 02:47 PM  | View count: 202
PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

NÂNG CAO VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THÔNG QUA XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN GIỚI

Publish date 08/03/2022 | 02:35 PM  | View count: 262
ThS. Nguyễn Bích Hạnh - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh