Skip to Content

  Nghiên cứu trao đổi

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN - NGƯỜI BỘ TRƯỞNG ĐẦU TIÊN, NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Publish date 20/06/2024 | 03:41 PM  | View count: 47
ThS Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI” TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Publish date 28/05/2024 | 08:41 AM  | View count: 84
ThS.Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

THÚC ĐẨY DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Publish date 20/05/2024 | 11:37 AM  | View count: 320
(Cảm nhận từ chuyến đi nghiên cứu thực tế của Lớp trung cấp LLCT K.17B-23)

ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Publish date 20/05/2024 | 07:41 AM  | View count: 472
ThS Đỗ Lê Triều, TS Hoàng Thị Phương - Khoa Xây dựng Đảng

HỌC TẬP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” ĐỂ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Publish date 18/05/2024 | 11:20 AM  | View count: 72
Th.S Nguyễn Thị Hải Vân - GVC Khoa Lý luận cơ sở

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Publish date 15/05/2024 | 11:29 AM  | View count: 509
ThS. Đỗ Lê Triều - Trưởng khoa Xây dựng Đảng

TỪ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN HỘI NGHỊ GIƠ-NE-VƠ

Publish date 05/05/2024 | 11:35 AM  | View count: 64
ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giảng viên, Khoa Xây dựng Đảng

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC NHANH VÀ BỀN VỮNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Publish date 02/05/2024 | 10:52 AM  | View count: 38
Ths. Đỗ Thị Tuyết - Giảng viên chính, Khoa Lý luận cơ sở

V.I. LÊNIN VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Publish date 29/04/2024 | 10:45 AM  | View count: 47
TS Lê Thị Thu Huyền - Khoa Lý luận cơ sở

“QUÂN TA TOÀN THẮNG Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ” - MÓN QUÀ CHÚC THỌ ĐẶC BIỆT MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ!

Publish date 25/04/2024 | 02:30 PM  | View count: 97
Th.S Nguyễn Thị Hải Vân - GVC Khoa Lý luận cơ sở

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN VỚI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 23/04/2024 | 09:04 AM  | View count: 1744
ThS Ngô Thị Quang - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

C.MÁC - TỪ BÀI THI TỐT NGHIỆP “SUY NGHĨ CỦA THANH NIÊN KHI CHỌN NGHỀ” ĐẾN NGƯỜI GÓP PHẦN HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG CỦA NHÂN LOẠI

Publish date 19/04/2024 | 11:14 AM  | View count: 239
ThS, GVC Phạm Thùy Liên - Khoa Lý luận cơ sở

QUAN ĐIỂM KHÁCH QUAN TẠI NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Publish date 12/04/2024 | 09:46 AM  | View count: 83
TS Nguyễn Thị Hải Yến - GVC khoa Lý luận cơ sở

KHÁT VỌNG “HẠNH PHÚC” HÀNH TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

Publish date 01/04/2024 | 09:46 AM  | View count: 80
ThS Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Publish date 01/04/2024 | 09:40 AM  | View count: 186
ThS. Nguyễn Danh Phú - Khoa Xây dựng Đảng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Hà Nội

QUÂN DÂN THỦ ĐÔ GÓP SỨC TRONG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954

Publish date 28/03/2024 | 08:10 AM  | View count: 80
ThS Phùng Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Publish date 25/03/2024 | 09:42 AM  | View count: 105
Ths. Phạm Thùy Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh