Skip to Content

  Lịch tổ chức thi

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Publish date 16/02/2022 | 03:31 PM  | View count: 189
Thông báo.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Publish date 16/02/2022 | 03:27 PM  | View count: 165
Thông báo.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2021

Publish date 29/04/2021 | 11:19 AM  | View count: 419
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2021

Publish date 26/02/2021 | 10:00 AM  | View count: 579
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 01/2021

Publish date 30/12/2020 | 10:54 AM  | View count: 624
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2020

Publish date 23/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 773
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2020

Publish date 27/08/2020 | 11:02 AM  | View count: 635
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2020

Publish date 04/05/2020 | 11:02 AM  | View count: 671
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2020

Publish date 02/03/2020 | 03:25 PM  | View count: 766
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020 (sửa đổi)

Publish date 21/02/2020 | 04:04 PM  | View count: 531
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020

Publish date 14/02/2020 | 03:17 PM  | View count: 554
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2019

Publish date 25/11/2019 | 08:26 AM  | View count: 865
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 11 năm 2019

Publish date 01/11/2019 | 02:16 PM  | View count: 834
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2019

Publish date 31/10/2019 | 09:28 AM  | View count: 750
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2019

Publish date 26/09/2019 | 03:32 PM  | View count: 722
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2019

Publish date 29/08/2019 | 02:19 PM  | View count: 879
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.12A-18

Publish date 16/08/2019 | 04:30 PM  | View count: 778
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.9A-18

Publish date 15/08/2019 | 10:27 AM  | View count: 736
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-18

Publish date 15/08/2019 | 10:22 AM  | View count: 758
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh