Truy cập nội dung luôn

  HỌc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:14 AM  | View count: 1260
Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức, có thể hiểu theo nghĩa chung nhất: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các quy nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều...

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:13 AM  | View count: 703
Bác Hồ thăm lớp học Bổ túc văn hóa của cán bộ, công nhân Nhà máy ô tô 1-5. Cách đây 71 năm, ...

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:12 AM  | View count: 2420
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Phong cách lãnh...

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:12 AM  | View count: 603
  Hồ Chủ tịch nghiên cứu tài liệu trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng,...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/03/2017 | 09:10 AM  | View count: 479
Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh