Skip to Content

  Tin nhà trường

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
Publish date 01/03/2024 | 4:11 AM  | View count: 167

Ban Biên tập xin giới thiệu kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 và các văn bản kèm theo.

 

Kế hoạch số 2858 và các văn bản kèm theo: xem tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh