Skip to Content

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ- NĂM 2024.
Publish date 11/03/2024 | 9:03 AM  | View count: 188

Thực hiện Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng ngày 11/3/2024, Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

      Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Lê Triều, Phó Bí thư Đảng ủy; Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Nhà trường.

      Tại lễ phát động, đồng chí Nghiêm Đình Đạt, Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy đã triển khai những nội dung Kế hoạch của Đảng ủy Nhà trường về việc tổ chức cuộc thi trong Trường ĐTCB Lê Hồng Phong. Theo đó, Đảng ủy Nhà trường xác định mục đích của việc tổ chức cuộc thi là: Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi  bộ, của cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, hội viên Nhà trường đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, góp phần hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

      Đảng ủy Nhà trường yêu cầu tất cả giảng viên, kể cả giảng viên kiêm nhiệm viết ít nhất 1 bài tham dự cuộc thi; các chi bộ động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia cuộc thi. Bài dự thi gửi về Phòng QLĐT&NCKH, chậm nhất vào ngày 24/5/2024.

Đảng viên Đỗ Thị Thúy Hằng, giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở

phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

      Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, đảng viên Đỗ Thị Thúy Hằng, giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở khẳng định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó, vai trò của giảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong – Trường Đảng của Thủ đô Hà Nội rất quan trọng. Đồng chí hứa sẽ tham gia cuộc thi một cách hào hứng và chủ động, góp phần tuyên truyền và lan tỏa cuộc thi tới mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đỗ Lê Triều, Phó Bí thư Đảng ủy phát động cuộc thi.

      Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Đỗ Lê Triều, Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong cuộc thi lần thứ Ba, năm 2023, nhấn mạnh ý nghĩa và nội dung của cuộc thi lần này và yêu cầu các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu sắc các Kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Kế hoạch của Đảng ủy Trường để mỗi đảng viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi. Đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên Nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng hành động thiết thực, tích nghiên cứu, viết bài tham gia hưởng ứng cuộc thi./.

 

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh