Truy cập nội dung luôn

  Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu cơ cấu tổ chức các đơn vị của Trường

Tổ chức bộ máy Nhà trường hiện nay: Có Ban Giám hiệu, 03 khoa, 02 phòng.

1. Ban Giám hiệu

- Hiệu trưởng:

 

+ Đ/c PGS.TS Phạm Minh Anh

ĐTCQ:  3 8536 429

- Các Phó Hiệu trưởng:

 

+ Đ/c TS. Vũ Lộc An   

ĐTCQ: 3 8532 434

+ Đ/c ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

ĐTCQ: 3 5625 103

2. Các Khoa, Phòng

- Khoa Lý luận cơ sở

   ĐTCQ: 3 5620 304

- Khoa Xây dựng Đảng

   ĐTCQ: 3 8533 493; 3 8533 494

- Khoa Nhà nước và Pháp Luật

   ĐTCQ: 3 5620 305

- Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

   ĐTCQ: 3 8531 010

- Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

   ĐTCQ: 3 8531 009

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Đ/c Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy.

2. Đ/c Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh -  Ủy viên BCH.

4. Đ/c Tạ Ngọc Anh - Ủy viên BCH.

5. Đ/c Nghiêm Đình Đạt - Ủy viên BCH.

6. Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà - Ủy viên BCH.

7. Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên  BCH.

8. Đ/c Đào Thị Hoàng Lan - Ủy viên BCH.

9. Đ/c Nguyễn Thị Phương Liên - Ủy viên BCH.

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường khóa IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Đ/c Đỗ Lê Triều - Chủ nhiệm UBKT.

2. Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ nhiệm UBKT.

3. Tăng Thị Thanh Thu - Ủy viên UBKT.

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) 

1. Đ/c Nguyễn Thị Ngân - Chủ tịch.

2. Đ/c Vũ Hoài Nam - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên BCH.

4. Đ/c Nguyễn Văn Lành - Ủy viên BCH.

5. Đ/c Đỗ Thái Huy - Ủy viên BCH.

6. Đ/c Lê Thu Hường - Ủy viên BCH.

7. Đ/c Nguyễn Thanh Nga - Ủy viên BCH.

 

Danh sách Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VI (Nhiệm kỳ 2017 - 2022) 

1. Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch.

2. Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch. 

3. Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên BCH phụ trách công tác kiểm tra.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh