Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ GẮN VỚI THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 07/06/2021 | 03:57 PM  | View count: 53
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021, ngày 07/6/2021, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ gắn...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI K. 42B TỔNG CÔNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:57 PM  | View count: 356
Sáng ngày 09/4/2021, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới K. 42B cho 150 đảng viên dự bị của Tổng...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG K. 78B TỔNG CÔNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:48 PM  | View count: 453
Sáng ngày 09/4/2021, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K. 78B. Đây là lớp học bồi dưỡng...

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 02:46 PM  | View count: 514
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021, sáng ngày 29/3/2021, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên quý 1/2021 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2021

Ngày đăng 25/01/2021 | 04:34 PM  | View count: 436
Thực hiện Công văn số 47-CV/ĐUK ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ, ngày 25/01/2021, Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành...

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng 18/01/2021 | 04:01 PM  | View count: 253
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18/11/2020 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 09/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

Ngày đăng 22/12/2020 | 10:25 AM  | View count: 365
Chiều 21/12/2020, Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2020

Ngày đăng 27/11/2020 | 08:11 AM  | View count: 623
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020, ngày 27/11/2020, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên quý 4/2020 tại Khu di tích trung tâm Hoàng...

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHẢO SÁT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng 06/08/2020 | 02:27 PM  | View count: 430
Chiều ngày 05/8/2020 tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Đoàn khảo sát công tác công đoàn Nhà trường năm học 2019 – 2020.

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày đăng 05/08/2020 | 03:30 PM  | View count: 441
Chiều ngày 05/8/2020, chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Hiệp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2015 – 2020) ĐÃ NGHỈ HƯU VÀ KHÔNG THAM GIA, TÁI CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:06 AM  | View count: 493
Ngày 29/6/2020, BCH Đảng bộ Trường khóa IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức hội nghị gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Trường khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã nghỉ hưu và...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 10:17 AM  | View count: 422
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ, ngày 29/6/2020, Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai...

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI K. 40B TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Ngày đăng 27/06/2020 | 11:06 AM  | View count: 245
Sáng ngày 27/6/2020, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội bế giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới K. 40B cho đảng viên dự bị của Tổng Công ty Vận tải...

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày đăng 16/06/2020 | 03:35 PM  | View count: 541
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 113 –...

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Ngày đăng 21/03/2020 | 10:14 AM  | View count: 537
Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025,...

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Ngày đăng 19/03/2020 | 10:06 AM  | View count: 452
Chiều ngày 18/3/2020, Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Thành ủy...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày đăng 17/03/2020 | 09:14 AM  | View count: 568
Chiều ngày 16/3/2020, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự, chỉ đạo Đại...

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2020

Ngày đăng 17/03/2020 | 09:03 AM  | View count: 260
Sáng ngày 16/3/2020, chi bộ Phòng QLĐT và NCKH đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2020 với các nội dung “Tìm hiểu lịch sử 90 năm của Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)” và “Giải...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày đăng 13/03/2020 | 10:19 AM  | View count: 545
Sáng ngày 13/3/2020, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật thuộc Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí...

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2020

Ngày đăng 12/03/2020 | 10:09 AM  | View count: 382
Trong không khí Thủ đô và cả nước hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020), 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh