Truy cập nội dung luôn

  Đề tài khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng 22/11/2022 | 08:53 AM  | View count: 766
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTCBLHP, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 04:27 PM  | View count: 1590
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, Hội đồng khoa học Trường đã phê duyệt 05 đề tài khoa học cấp Trường năm 2017 cho các tập thể, cá...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh