Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI BỀN VỮNG

Ngày đăng 29/06/2022 | 09:39 AM  | View count: 61
ThS. Tăng Thị Thanh Thu - Khoa Lý luận cơ sở

XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 31/05/2022 | 03:54 PM  | View count: 62
Ths.Nguyễn Thị Ngân - PTK Lý luận cơ sở

LÊ HỒNG PHONG - NGƯỜI HỌC TRÒ, NGƯỜI ĐỒNG CHÍ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 27/05/2022 | 04:14 PM  | View count: 74
Người viết: Phạm Thùy Liên - Khoa Lý luận cơ sở

ĐƯA VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ TRỞ THÀNH GIÁ TRỊ TINH THẦN TO LỚN, NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Ngày đăng 25/04/2022 | 02:57 AM  | View count: 148
ThS Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

VAI TRÒ CỦA KHOA LÝ LUẬN CỞ SỞ - TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngày đăng 23/03/2022 | 03:29 PM  | View count: 214
TS Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI VỚI LỒNG GHÉP GIỚI TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 18/03/2022 | 03:23 PM  | View count: 63
Ths. Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

CHUYỂN ĐỔI SỐ - MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG TA TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

Ngày đăng 15/03/2022 | 10:38 AM  | View count: 246
TS Lê Thị Thu Huyền - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

Ngày đăng 08/03/2022 | 02:54 PM  | View count: 202
Ths. Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày đăng 08/03/2022 | 02:47 PM  | View count: 113
PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong

NÂNG CAO VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THÔNG QUA XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN GIỚI

Ngày đăng 08/03/2022 | 02:35 PM  | View count: 171
ThS. Nguyễn Bích Hạnh - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 02/03/2022 | 09:16 AM  | View count: 89
ThS Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NGỌN CỜ DẪN DẮT CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng 01/03/2022 | 10:19 AM  | View count: 161
Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng 28/02/2022 | 11:05 AM  | View count: 89
Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ngày đăng 20/02/2022 | 11:12 AM  | View count: 123
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC NGHĨ VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ - CỐT CÁCH, TÂM HỒN NGƯỜI HÀ NỘI

Ngày đăng 11/02/2022 | 10:23 AM  | View count: 110
Trong không khí cả nước náo nức đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, với truyền thống đoàn kết thống nhất cùng ý chí, khát vọng vươn lên và tình yêu Hà Nội, mọi người, mọi nhà...

PHÂN BIỆT MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CHÍNH QUYỀN NÔNG THÔN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 19/01/2022 | 03:13 PM  | View count: 457
Ths. Nguyễn Thùy Dương Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội

CAO BẰNG - NƠI ĐẦU TIÊN ĐÓN BÁC HỒ VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng 19/01/2022 | 02:46 PM  | View count: 113
Ths. Nguyễn Thị Ngân PTK. Khoa Lý luận cơ sở

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN

Ngày đăng 11/01/2022 | 02:51 PM  | View count: 138
Một trong nhiều kết quả tích cực làm nên dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016-2020) đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày...

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Ngày đăng 25/11/2021 | 11:18 AM  | View count: 392
Quân đội nhân dân Việt Nam sắp kỷ niệm tròn 77 năm ngày Thành lập (22/12/1944 - 22/12/2021). Trong thời gian lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh