Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

SAU 15 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH - ĐỐI NGOẠI THỦ ĐÔ TIẾP TỤC VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Ngày đăng 23/08/2023 | 03:34 AM  | View count: 66
ThS Nguyễn Như Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Ngày đăng 10/08/2023 | 03:11 PM  | View count: 73
ThS Nguyễn Như Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

ẤN TƯỢNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 02/08/2023 | 02:08 PM  | View count: 114
TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Khoa: Lý luận cơ sở

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM NGÀY CÀNG LỚN MẠNH, CÓ CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 28/07/2023 | 10:01 PM  | View count: 137
ThS. Nguyễn Như Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Ngày đăng 16/07/2023 | 09:58 PM  | View count: 116
ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 14/07/2023 | 09:54 PM  | View count: 71
ThS. Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

TIẾP TỤC PHÁT HUY BẢN SẮC “NGOẠI GIAO CÂY TRE VIỆT NAM” PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐỐI NGOẠI TRONG BỐI CẢNH MỚI

Ngày đăng 10/07/2023 | 03:48 PM  | View count: 97
ThS Nguyễn Như Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 04/07/2023 | 09:22 AM  | View count: 142
ThS Nguyễn Như Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Ngày đăng 20/06/2023 | 01:27 PM  | View count: 108
ThS Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

THI ĐUA LÀ MỘT CÁCH YÊU NƯỚC THIẾT THỰC VÀ TÍCH CỰC

Ngày đăng 05/06/2023 | 02:51 PM  | View count: 130
Th.S Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

GIÁ TRỊ BẤT BIẾN CỦA HỌC THUYẾT MÁC - LÊNIN

Ngày đăng 01/06/2023 | 10:20 AM  | View count: 131
Th.s. Tăng Thị Thanh Thu - Khoa Lý luận cơ sở

HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC - NGƯỜI BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Ngày đăng 18/05/2023 | 06:33 AM  | View count: 163
Th.S Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01-5

Ngày đăng 28/04/2023 | 06:55 AM  | View count: 113
Th.S Nguyễn Thị Hải Vân - Khoa Lý luận cơ sở

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 10/03/2023 | 02:27 AM  | View count: 406
TS Lê Thị Thu Huyền - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

MỐI QUAN HỆ GIỮA BÌNH ĐẲNG GIỚI VỚI PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 08/03/2023 | 06:29 AM  | View count: 1451
TS. Nguyễn Thị Thu - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh