Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG 2”

Ngày đăng 28/12/2023 | 04:17 AM  | View count: 243
Sáng ngày 27/12/2023, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO VỚI CHỦ ĐỀ “LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ- VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG”

Ngày đăng 13/09/2023 | 10:01 AM  | View count: 298
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 11/9/2023, Khoa Xây dựng Đảng tiến hành Hội thảo khoa học với chủ đề “Tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ cơ sở- vận dụng trong giảng dạy các...

Hội thảo khoa học: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” trong giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong hiện nay

Ngày đăng 13/06/2023 | 03:33 PM  | View count: 192
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTCBLHP của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023, sáng ngày 12/06/2023, khoa Xây dựng Đảng đã tổ...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: “C.MÁC - NHÀ CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI, LÃNH TỤ KIỆT XUẤT CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, NHÂN DÂN LAO ĐỘNG VÀ CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI”

Ngày đăng 05/05/2023 | 04:35 AM  | View count: 311
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTCBLHP ngày 31/01/2023 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023, sáng ngày 05/5/2023, nhân kỷ...

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày đăng 24/04/2023 | 02:03 AM  | View count: 722
Sáng ngày 24/4/2023, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên cần của học viên theo bộ Quy...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

Ngày đăng 07/03/2023 | 01:16 AM  | View count: 265
Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/TĐTCBLHP ngày 31/01/2023 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về “Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023”, sáng ngày...

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP - GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày đăng 30/09/2022 | 04:30 PM  | View count: 625
Sáng ngày 30/9, tại thành phố Hà Nội, được sự nhất trí của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính...

ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngày đăng 29/08/2022 | 02:15 PM  | View count: 284
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, từ ngày 25 đến ngày 28/8/2022, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Nghệ...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG – NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG”

Ngày đăng 26/08/2022 | 09:56 AM  | View count: 305
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2022), sáng ngày 26/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội...

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:30 AM  | View count: 608
Sáng ngày 23/5/2022 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”. PGS,TS Phạm Minh...

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ”

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:03 AM  | View count: 294
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, chiều ngày 09/5/2022, Khoa Lý luận cơ sở tiến hành Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy -...

Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:30 AM  | View count: 861
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 3-12-2021, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với...

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

Ngày đăng 25/10/2021 | 10:43 AM  | View count: 434
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 25/10/2021 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 20/10/2021 | 03:57 PM  | View count: 474
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 18/10/2021, Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Chỉnh sửa,...

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG HỌP MỞ RỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Ngày đăng 09/09/2021 | 09:46 AM  | View count: 560
Thực hiện Kế hoạch số 37 – KH/TU ngày 07/9/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố...

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỚI”

Ngày đăng 25/08/2021 | 03:53 PM  | View count: 524
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ban hành ngày 21/1/2021 của Học viện chính trị quốc...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ “VAI TRÒ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Ngày đăng 24/08/2021 | 03:33 PM  | View count: 355
Sáng ngày 24/8/2021, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 và thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀO QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY VÀ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Ngày đăng 24/08/2021 | 09:38 AM  | View count: 453
Ngày 23/8/2021, Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:01 AM  | View count: 634
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Kinh nghiệm...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỰ KIỆN BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (5/6/1911- 5/6/2021)”.

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:34 PM  | View count: 541
Sáng ngày 4/6/2021, Khoa Xây Dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề: “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh