Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:01 AM  | View count: 53
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Kinh nghiệm...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỰ KIỆN BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (5/6/1911- 5/6/2021)”.

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:34 PM  | View count: 60
Sáng ngày 4/6/2021, Khoa Xây Dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề: “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA Chủ đề: “Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 29/03/2021 | 02:35 PM  | View count: 117
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 29/3/2021, Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Giá trị lý...

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội Thảo khoa học “Tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/03/2021 | 11:06 AM  | View count: 151
Sáng ngày 24/3/2021, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 và thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930 - 26/3/2021), Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 17/03/2020 | 05:04 PM  | View count: 311
Sáng ngày 16/3/2020, Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội...

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày đăng 23/11/2016 | 04:26 PM  | View count: 596
TCCS - Xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trên thực...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:46 PM  | View count: 402
Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:36 PM  | View count: 563
Sáng ngày 15/9/2016, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) diễn ra Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Chính...

Kỷ yếu Hội thảo khoa học số 2 năm 2015

Ngày đăng 09/03/2016 | 03:33 PM  | View count: 424
 Xem nội dung  tại đây . Mục lục xem  tại đây .

Kỷ yếu Hội thảo khoa học số 1 năm 2015

Ngày đăng 19/08/2015 | 03:29 PM  | View count: 419
  Xem nội dung  tại đây . Mục lục xem tại đây .

HỘI THẢO KHOA HỌC “Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý học viên ở Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 19/05/2015 | 03:24 PM  | View count: 421
     Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh