Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 17/03/2020 | 05:04 PM  | View count: 236
Sáng ngày 16/3/2020, Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội...

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày đăng 23/11/2016 | 04:26 PM  | View count: 501
TCCS - Xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trên thực...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:46 PM  | View count: 358
Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:36 PM  | View count: 442
Sáng ngày 15/9/2016, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) diễn ra Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Chính...

Kỷ yếu Hội thảo khoa học số 2 năm 2015

Ngày đăng 09/03/2016 | 03:33 PM  | View count: 373
 Xem nội dung  tại đây . Mục lục xem  tại đây .

Kỷ yếu Hội thảo khoa học số 1 năm 2015

Ngày đăng 19/08/2015 | 03:29 PM  | View count: 372
  Xem nội dung  tại đây . Mục lục xem tại đây .

HỘI THẢO KHOA HỌC “Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý học viên ở Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 19/05/2015 | 03:24 PM  | View count: 374
     Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh