Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP - GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày đăng 30/09/2022 | 04:30 PM  | View count: 231
Sáng ngày 30/9, tại thành phố Hà Nội, được sự nhất trí của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính...

ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngày đăng 29/08/2022 | 02:15 PM  | View count: 120
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, từ ngày 25 đến ngày 28/8/2022, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Nghệ...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG – NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG”

Ngày đăng 26/08/2022 | 09:56 AM  | View count: 85
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2022), sáng ngày 26/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội...

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:30 AM  | View count: 391
Sáng ngày 23/5/2022 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”. PGS,TS Phạm Minh...

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ”

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:03 AM  | View count: 89
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, chiều ngày 09/5/2022, Khoa Lý luận cơ sở tiến hành Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy -...

Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:30 AM  | View count: 627
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 3-12-2021, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với...

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

Ngày đăng 25/10/2021 | 10:43 AM  | View count: 323
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 25/10/2021 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 20/10/2021 | 03:57 PM  | View count: 261
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 18/10/2021, Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Chỉnh sửa,...

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG HỌP MỞ RỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Ngày đăng 09/09/2021 | 09:46 AM  | View count: 378
Thực hiện Kế hoạch số 37 – KH/TU ngày 07/9/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố...

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỚI”

Ngày đăng 25/08/2021 | 03:53 PM  | View count: 311
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ban hành ngày 21/1/2021 của Học viện chính trị quốc...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ “VAI TRÒ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Ngày đăng 24/08/2021 | 03:33 PM  | View count: 198
Sáng ngày 24/8/2021, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 và thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀO QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY VÀ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Ngày đăng 24/08/2021 | 09:38 AM  | View count: 297
Ngày 23/8/2021, Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 16/06/2021 | 11:01 AM  | View count: 446
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Kinh nghiệm...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỰ KIỆN BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (5/6/1911- 5/6/2021)”.

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:34 PM  | View count: 319
Sáng ngày 4/6/2021, Khoa Xây Dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề: “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA Chủ đề: “Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 29/03/2021 | 02:35 PM  | View count: 271
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 29/3/2021, Khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Giá trị lý...

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức hội Thảo khoa học “Tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/03/2021 | 11:06 AM  | View count: 269
Sáng ngày 24/3/2021, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 và thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930 - 26/3/2021), Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Ngày đăng 17/03/2020 | 05:04 PM  | View count: 454
Sáng ngày 16/3/2020, Khoa Xây dựng Đảng - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội...

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày đăng 23/11/2016 | 04:26 PM  | View count: 890
TCCS - Xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trên thực...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:46 PM  | View count: 536
Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị hiện nay

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:36 PM  | View count: 711
Sáng ngày 15/9/2016, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) diễn ra Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường Chính...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh