Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “TÌM HIỂU Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ THỜI ĐẠI CỦA HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 1954 - VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG”

Ngày đăng 17/06/2024 | 02:42 PM  | View count: 88
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TĐTCBLHP ngày 16/02/2024 về “Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2024” của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; sáng ngày 17/6/2024 Khoa Xây...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI – TRUYỀN THỐNG 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”.

Ngày đăng 06/06/2024 | 04:32 PM  | View count: 135
Chiều ngày 06/6/2024, Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội – Truyền thống 75 năm xây dựng và...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ - TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG TP HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BCH TW ĐẢNG KHOÁ XIII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ”

Ngày đăng 04/06/2024 | 10:13 AM  | View count: 102
Thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/TĐTCBLHP ngày 16-02-2024 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về “Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2024”, chiều ngày 03/6/2024, Khoa...

TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC “DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – VẬN DỤNG THỰC HIỆN Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Ngày đăng 22/05/2024 | 03:01 PM  | View count: 314
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024, sáng ngày 22/5/2024, Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Di chúc...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Ngày đăng 25/04/2024 | 02:00 PM  | View count: 130
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng dự giờ năm 2024, sáng ngày 25/4, Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học với...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

Ngày đăng 11/04/2024 | 12:02 PM  | View count: 172
Sáng ngày 11/4/2024, Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “V.I. LÊNIN – LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TOÀN THẾ GIỚI”

Ngày đăng 30/03/2024 | 04:06 AM  | View count: 48
Thực hiện Kế hoạch số 05 - KH/TĐTCBLHP ngày 16-02-2024 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về “Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2024”, chiều ngày 28/3/2024, Khoa...

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG 2”

Ngày đăng 28/12/2023 | 04:17 AM  | View count: 299
Sáng ngày 27/12/2023, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội...

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO VỚI CHỦ ĐỀ “LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ- VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG”

Ngày đăng 13/09/2023 | 10:01 AM  | View count: 339
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 11/9/2023, Khoa Xây dựng Đảng tiến hành Hội thảo khoa học với chủ đề “Tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ cơ sở- vận dụng trong giảng dạy các...

Hội thảo khoa học: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” trong giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong hiện nay

Ngày đăng 13/06/2023 | 03:33 PM  | View count: 222
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTCBLHP của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023, sáng ngày 12/06/2023, khoa Xây dựng Đảng đã tổ...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: “C.MÁC - NHÀ CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI, LÃNH TỤ KIỆT XUẤT CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, NHÂN DÂN LAO ĐỘNG VÀ CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI”

Ngày đăng 05/05/2023 | 04:35 AM  | View count: 346
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTCBLHP ngày 31/01/2023 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023, sáng ngày 05/5/2023, nhân kỷ...

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày đăng 24/04/2023 | 02:03 AM  | View count: 786
Sáng ngày 24/4/2023, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên cần của học viên theo bộ Quy...

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

Ngày đăng 07/03/2023 | 01:16 AM  | View count: 305
Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/TĐTCBLHP ngày 31/01/2023 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội về “Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2023”, sáng ngày...

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRONG NÔNG NGHIỆP - GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày đăng 30/09/2022 | 04:30 PM  | View count: 675
Sáng ngày 30/9, tại thành phố Hà Nội, được sự nhất trí của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chính...

ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngày đăng 29/08/2022 | 02:15 PM  | View count: 316
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, từ ngày 25 đến ngày 28/8/2022, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Nghệ...

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG – NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG”

Ngày đăng 26/08/2022 | 09:56 AM  | View count: 335
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2022), sáng ngày 26/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội...

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:30 AM  | View count: 654
Sáng ngày 23/5/2022 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay”. PGS,TS Phạm Minh...

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ”

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:03 AM  | View count: 319
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ năm 2022, chiều ngày 09/5/2022, Khoa Lý luận cơ sở tiến hành Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy -...

Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:30 AM  | View count: 904
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sáng 3-12-2021, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với...

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

Ngày đăng 25/10/2021 | 10:43 AM  | View count: 462
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 25/10/2021 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh