Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDCB chuyên trách Hội Nông dân TP và các Huyện, Thị xã 2023

Ngày đăng 10/11/2023 | 09:50 AM  | View count: 114
Lớp Bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng K1.A-2023, K2.A-2023

Ngày đăng 18/09/2023 | 09:44 AM  | View count: 598
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2023

Ngày đăng 18/09/2023 | 03:40 AM  | View count: 276
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới K.48B (Cục thuế thành phố Hà Nội)

Ngày đăng 09/08/2023 | 10:24 AM  | View count: 338
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố hà Nội năm 2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 10:31 AM  | View count: 282
Lớp Bồi dưỡng.

Kế hoạch Mở lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 08:50 AM  | View count: 555
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng K.83B (Cục Thuế TP Hà Nội)

Ngày đăng 02/11/2022 | 05:01 PM  | View count: 281
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2022, chuyên viên K2.A-2022

Ngày đăng 24/10/2022 | 03:03 PM  | View count: 523
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1.B-2022 (Thanh trì)

Ngày đăng 21/10/2022 | 09:39 AM  | View count: 338
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Thành phố năm 2022

Ngày đăng 15/08/2022 | 03:21 PM  | View count: 448
Lớp Bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh