Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính chính K.1A-2021

Ngày đăng 15/09/2021 | 01:03 PM  | View count: 118
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 04/2021

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:26 PM  | View count: 455
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:28 AM  | View count: 219
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡn ngạch chuyên viên chính K.1A-2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 09:30 AM  | View count: 323
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp BDCB chuyên trách Hội Nông dân TP Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 11:18 AM  | View count: 310
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K.77B (Tổng CT Vận tải Hà Nội)

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:17 AM  | View count: 286
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K.1A-2020 và K.2A-2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:13 AM  | View count: 490
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác mặt trận năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:57 AM  | View count: 404
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 02:56 PM  | View count: 705
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 342
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1A, K.2A, 3B-2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:12 AM  | View count: 698
Lớp bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh