Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Hội Nông dân Thành phố năm 2022

Ngày đăng 15/08/2022 | 03:21 PM  | View count: 83
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2022

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:07 AM  | View count: 281
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K.80B ( Cục Thuế TP Hà Nội)

Ngày đăng 16/03/2022 | 10:26 AM  | View count: 147
Lớp Bồi dưỡng.

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 21/02/2022 | 09:56 AM  | View count: 282
Lớp bồi dưỡng.

Thông báo đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp

Ngày đăng 29/10/2021 | 10:19 AM  | View count: 236
Thông báo.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính chính K.1A-2021

Ngày đăng 15/09/2021 | 01:03 PM  | View count: 346
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 04/2021

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:26 PM  | View count: 736
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:28 AM  | View count: 324
Lớp Bồi dưỡng.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh