Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:28 AM  | View count: 103
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡn ngạch chuyên viên chính K.1A-2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 09:30 AM  | View count: 163
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp BDCB chuyên trách Hội Nông dân TP Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 11:18 AM  | View count: 197
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K.77B (Tổng CT Vận tải Hà Nội)

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:17 AM  | View count: 199
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K.1A-2020 và K.2A-2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:13 AM  | View count: 312
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác mặt trận năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:57 AM  | View count: 313
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 02:56 PM  | View count: 518
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 278
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1A, K.2A, 3B-2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:12 AM  | View count: 581
Lớp bồi dưỡng

Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019 | 11:15 AM  | View count: 687
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy Lớp BD Đối tượng kết nạp Đảng K.72A và Lớp BD Đảng viên mới K.36A

Ngày đăng 25/10/2018 | 03:39 PM  | View count: 543
Lớp bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh