Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.17A-22, K.18A-22, K.19A-22

Ngày đăng 27/06/2024 | 10:20 AM  | View count: 146
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.21A-24, K.22B-24, K.23B-24, K.24B-24, K.25B-24, K.26B-24, K.27B-24, K.28B-24, K.29B-24

Ngày đăng 21/06/2024 | 03:24 PM  | View count: 206
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.20A-22 (huyện Thường Tín)

Ngày đăng 21/06/2024 | 03:20 PM  | View count: 51
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.15B-24 (TW4)

Ngày đăng 13/06/2024 | 03:54 PM  | View count: 179
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.15B-24, K.17B-24, K.18B-24, K.19A-24 T06+07/2024

Ngày đăng 11/06/2024 | 08:21 AM  | View count: 336
Trung cấp lý luận chính trị

Quyết định về việc thành lập ban coi thi, ban chấm thi hết học phần các lớp TCLLCT T06/2024

Ngày đăng 03/06/2024 | 03:49 PM  | View count: 178
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T06/2024

Ngày đăng 28/05/2024 | 03:56 PM  | View count: 656
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.5A-23, K.6A-23

Ngày đăng 27/05/2024 | 10:58 AM  | View count: 122
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.16A-22 (huyện Ứng Hòa)

Ngày đăng 22/05/2024 | 08:38 AM  | View count: 107
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT K.2A-24, K.12B-24, K.13B-24, K.14B-24 T05+06/2024

Ngày đăng 16/05/2024 | 11:17 AM  | View count: 328
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.12B-24, K.13B-24, K.14B-24

Ngày đăng 14/05/2024 | 02:50 PM  | View count: 257
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT K.17A-22, K.18A-22, K.19A-22, K.20A-22, K.13A-23

Ngày đăng 14/05/2024 | 02:47 PM  | View count: 142
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.7A-24, K.8A-24, K.9A-24, K.10A-24, K.11A-24

Ngày đăng 13/05/2024 | 09:30 AM  | View count: 301
Trung cấp lý luận chính trị

Quyết định về việc thành lập ban coi thi, ban chấm thi hết học phần các lớp TCLLCT T05/2024

Ngày đăng 06/05/2024 | 08:26 AM  | View count: 189
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.6A-24 (huyện Phú Xuyên)

Ngày đăng 04/05/2024 | 03:05 PM  | View count: 171
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT K.21A-23 T05/2024

Ngày đăng 03/05/2024 | 11:19 AM  | View count: 326
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT K.12A-23, K.13A-23

Ngày đăng 02/05/2024 | 09:34 AM  | View count: 114
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T05/2024

Ngày đăng 26/04/2024 | 05:27 PM  | View count: 577
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.4B-24 (Trường Đại học Thương mại)

Ngày đăng 24/04/2024 | 08:44 AM  | View count: 189
Trung cấp lý luận chính trị

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh