Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T10/2023

Ngày đăng 29/09/2023 | 09:42 AM  | View count: 206
Trung cấp lý luận chính trị

Quyết định về việc thành lập ban coi thi, ban chấm thi hết học phần các lớp TCLLCT T10/2023

Ngày đăng 29/09/2023 | 05:24 AM  | View count: 34
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.9A-23, K.12A-23, K.13A-23, K.14A-23

Ngày đăng 07/09/2023 | 10:06 AM  | View count: 192
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.10A-23, K.11A-23

Ngày đăng 29/08/2023 | 08:42 AM  | View count: 226
Trung cấp lý luận chính trị

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hết phần Trung cấp lý luận chính trị

Ngày đăng 29/08/2023 | 03:00 AM  | View count: 3392
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T09/2023

Ngày đăng 24/08/2023 | 04:00 AM  | View count: 872
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.5A-23, K.6A-23, K.7A-23, K.8A-23

Ngày đăng 01/08/2023 | 10:43 AM  | View count: 629
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T08/2023

Ngày đăng 21/07/2023 | 04:18 PM  | View count: 713
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.23A-21

Ngày đăng 19/07/2023 | 04:41 PM  | View count: 193
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.19A-21

Ngày đăng 20/06/2023 | 11:08 AM  | View count: 199
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.20A-21

Ngày đăng 15/06/2023 | 11:02 AM  | View count: 180
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT K.21B-21, K.23A-21, K.24A-21

Ngày đăng 15/06/2023 | 10:59 AM  | View count: 157
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.17A-21

Ngày đăng 02/06/2023 | 10:38 AM  | View count: 146
Trung cấp lý luận chính trị

Quyết định về việc thành lập ban coi thi, ban chấm thi hết học phần các lớp TCLLCT T6/2023

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:15 PM  | View count: 185
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng và Lịch học tập toàn khóa lớp TCLLCT K.4A-23 (Huyện Thanh Trì)

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:11 PM  | View count: 215
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT T06/2023

Ngày đăng 29/05/2023 | 01:56 AM  | View count: 491
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.6A-22, K.9A-22

Ngày đăng 29/05/2023 | 01:52 AM  | View count: 146
Trung cấp lý luận chính trị

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT K.15A-21

Ngày đăng 18/05/2023 | 06:30 AM  | View count: 162
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT K.16A-21, K.18A-21, K.19A-21, K.20A-21, K.21B-21, K.22A-21, K.23A-21, K.24A-21

Ngày đăng 15/05/2023 | 07:38 AM  | View count: 221
Trung cấp lý luận chính trị

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT K.6A-22, K.9A-22, K.10B-22, K.13B-21, K.17A-21

Ngày đăng 11/05/2023 | 02:25 AM  | View count: 188
Trung cấp lý luận chính trị

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh