Truy cập nội dung luôn

  Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 08:35 AM  | View count: 115
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T05/2022

Ngày đăng 28/04/2022 | 04:04 PM  | View count: 279
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.20A-20

Ngày đăng 22/04/2022 | 03:41 PM  | View count: 86
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.13A-20

Ngày đăng 19/04/2022 | 09:41 AM  | View count: 68
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.4A-21

Ngày đăng 13/04/2022 | 01:22 PM  | View count: 76
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.19A-20

Ngày đăng 13/04/2022 | 01:18 PM  | View count: 82
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.15A-20

Ngày đăng 05/04/2022 | 07:46 AM  | View count: 84
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 04 năm 2022

Ngày đăng 01/04/2022 | 11:00 AM  | View count: 157
Lịch công tác.

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.16A-20, K18A-20

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:31 AM  | View count: 93
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T04/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:56 PM  | View count: 330
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-20

Ngày đăng 24/03/2022 | 04:26 PM  | View count: 124
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.13A-20, K.14A-20, K.15A-20, K.17A-20, K.19A-20, K.20A-20

Ngày đăng 17/03/2022 | 10:29 AM  | View count: 144
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.11A-20, K.14A-20, K.16A-20, K.18A-20

Ngày đăng 08/03/2022 | 03:42 PM  | View count: 111
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K10A-20

Ngày đăng 25/02/2022 | 02:56 PM  | View count: 104
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC K.17A-20

Ngày đăng 24/02/2022 | 03:45 PM  | View count: 102
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC T03/2022

Ngày đăng 23/02/2022 | 04:25 PM  | View count: 295
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thông báo về việc viết khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC K.5A-20, K6A-20

Ngày đăng 23/02/2022 | 04:21 PM  | View count: 121
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Kế hoạch mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị phối hợp với các Quận, Huyện của thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 18/02/2022 | 05:09 PM  | View count: 217
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh