Truy cập nội dung luôn

  Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hết phần Trung cấp lý luận chính trị

Ngày đăng 29/08/2023 | 03:00 AM  | View count: 5550
Trung cấp lý luận chính trị

Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2024 - 2026

Ngày đăng 01/08/2023 | 03:12 PM  | View count: 655
Công văn số 239.

Lịch công tác tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 28/10/2022 | 08:44 AM  | View count: 709
Lịch công tác.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:31 PM  | View count: 446
Thông báo.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:27 PM  | View count: 487
Thông báo.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:19 AM  | View count: 659
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2021

Ngày đăng 26/02/2021 | 10:00 AM  | View count: 777
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 01/2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:54 AM  | View count: 834
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:24 PM  | View count: 955
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2020

Ngày đăng 27/08/2020 | 11:02 AM  | View count: 852
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 05/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 11:02 AM  | View count: 824
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 03:25 PM  | View count: 980
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020 (sửa đổi)

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:04 PM  | View count: 731
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 02/2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:17 PM  | View count: 734
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 12/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:26 AM  | View count: 1084
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch công tác tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 02:16 PM  | View count: 1656
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 11/2019

Ngày đăng 31/10/2019 | 09:28 AM  | View count: 949
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 10/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 03:32 PM  | View count: 905
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 09/2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 02:19 PM  | View count: 1154
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh