Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022.
Ngày đăng 09/05/2022 | 11:10 AM  | View count: 249

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Khối các cơ quan Thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tực lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, sáng ngày 09/5/2022, chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý 2/2022 theo Kế hoạch của Đảng ủy và Hướng dẫn của Tuyên giáo Đảng ủy Trường.

     Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cùng đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên chi bộ khoa Lý luận cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở phát biểu chủ trì.

     Phát biểu chủ trì, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Bí thư chi bộ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Trường. Để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt kết quả, chi ủy chi bộ đã phân công đảng viên có kinh nghiệm xây dựng nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức trên cơ sở tài liệu học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Trường, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.Trong buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đã làm rõ nội dung, ý nghĩa sự hình thành; nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bối cảnh quốc tế, tình hình trong nước và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát triển đơn vị, Nhà trường vững mạnh toàn diện với hình thức phong phú, sinh động. Tại hội nghị, ngoài trao đổi nội dung chuyên đề đã chuẩn bị, có 5 ý kiến tham luận trực tiếp, tập trung thảo luận sâu những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nội dung Chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ. Các giải pháp tập trung làm rõ việc thấm nhuần nội dung Chuyên đề; đẩy mạnh việc tuyện truyền, động viên cán bộ, đảng viên, học viên việc học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh tinh thần và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong Chi bộ.

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu của chi bộ khoa Lý luận cơ sở. Để triển khai buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát nội dung, yêu cầu. Công tác tổ chức được thực hiện thành công trên cả 3 phương diện: về chuẩn bị nội dung chuyên đề sinh hoạt có sự đầu tư, chắt lọc và sáng tạo trong thể hiện nội dung; công tác tổ chức đảm bảo tiến độ thời gian, có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí đảng viên; các ý kiến tham luận thật sự sâu sắc, liên hệ cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục lan tỏa hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên phải nhận thức rõ và xác định việc học tập và làm theo Bác là một nhu cầu tự thân của mỗi người; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, tích cực, gương mẫu trong công tác và tham gia các phong trào thi đua của Nhà trường.

Đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

     Năm 2022, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thường xuyên của các khoa, phòng và Nhà trường là việc làm thiết thực và có ý nghĩa quan trọng. Sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề năm 2022 là dịp để các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để từ đó nghiên cứu, vận dụng vào thực hiện công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Nhà trường.

Tin Nguyễn Thị Phương Liên - Ảnh Nguyễn Thị Thanh Hương.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh