Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XIII
Ngày đăng 12/09/2022 | 8:40 AM  | View count: 126

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 18/7/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

     Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 03/8/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, sáng ngày 12/9/2022, Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII. Hội nghị có sự tham dự của PGD.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cùng các đồng Ủy viên Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên của Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận

Trung ương truyền đạt nội dung các nghị quyết

     Hội nghị đã vinh dự được PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu sự cần thiết phải ban hành, các nội dung chủ yếu và điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XIII. Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết:

     (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

     (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

     (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

     (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

     (5) Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, hội viên Nhà trường dự Hội nghị

     Các nội dung Nghị quyết được quán triệt tại Hội nghị giúp Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII. Trên cơ sở, Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Nhà trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, đưa Văn kiện nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đảng uỷ Trường đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ đã đề ra.

Tin và ảnh Nguyễn Thị Phương Liên - VPĐU.

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh