Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM”
Ngày đăng 13/09/2022 | 9:08 AM  | View count: 110

Chiều ngày 12/9/2022, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối tới 68 điểm cầu là các Học viện khu vực và các Trường chính trị trong cả nước.

     Dự và chủ trì tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo các Học viện khu vực, các Trường Chính trị, cán bộ, giảng viên của các Nhà trường.

     Tại điểm cầu Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội có PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên của Nhà trường.

     Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đồng chí, tác phẩm bao gồm 29 bài viết trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tác phẩm là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng vai trò và tư duy lý luận sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung tác phẩm.

     Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư gồm 4 nội dung lớn: Những vấn đề chung; Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, con người; Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị; Quốc phòng – An ninh và đối ngoại. Đây là công trình khoa học công phu và toàn diện tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, đồng thời gợi mở, nêu vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để từng bước hoàn thiện nhận thức và lý luận của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm rất lớn ở trong nước và quốc tế.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐTCB Lê Hồng Phong tham gia học tập tác phẩm.

     Thông qua việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triêt tạo sự thống nhất về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giảng viên của toàn Học viên và các trường chính trị trong toàn quốc, góp phần làm lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm, củng cố niềm tin về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo ra vũ khí sắc bén để tăng cường bảo vện nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh