Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024
Ngày đăng 16/01/2024 | 9:07 AM  | View count: 171

Chiều ngày 15/01/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2024. Đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo. Về phía Đảng uỷ Trường, có sự tham dự của PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

      Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày đánh giá: Đảng bộ trường đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Chương trình, kế hoạch, nội dung công tác xây dựng đảng đã tập trung vào trọng tâm công tác năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các chương trình công tác của Thành ủy; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Năm 2023, Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Đặc biệt là các lớp bồi dưỡng do BTV Thành uỷ bổ sung, giao trực tiếp. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ được tích cực triển khai; đã hoàn thành kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2023. Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng; công tác hành chính tổng hợp, công nghệ thông tin; công tác quản trị, phục vụ và đời sống; công tác tài vụ, kế toán và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt đảm bảo các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Nhà trường.

      Công tác xây dựng Đảng được triển khai ngày càng bài bản, có kế hoạch. Kịp thời tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước với nội dung, hình thức phù hợp. Tổ chức nghiêm túc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Xây dựng chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch í Minh về ý nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Nhà trường. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

      Các chi bộ chủ động xây dựng chương trình công tác năm và tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 theo kế hoạch, với hình thức phong phú, phù hợp với chi bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

      Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Đảng uỷ Trường xác định: tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng và củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

Đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo tổng kết

công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

      Hội nghị đã nghe 3 ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên đại diện các chi bộ và đảng viên của Đảng bộ. Các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ với công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường ĐTCB Lê Hồng Phong phát triển bền vững và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích của các chi bộ và đảng viên năm 2023, Đảng ủy Trường đã quyết định trao tặng giấy khen và thưởng cho chi bộ khoa Xây dựng Đảng đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Trường cần quyết tâm thực hiện trong năm 2024, cụ thể là:

       Một là, tăng cường xây dựng khối đoàn kết; xây dựng văn hoá và thương hiệu Trường ĐTCB Lê Hồng Phong trong toàn Đảng bộ và từng đảng viên.

       Hai là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoá học, gắn lý luận với thực tiễn.

       Ba là, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng.

       Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động.

      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố, PGS.TS Phạm Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, năm 2024, Đảng bộ Trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; coi trọng kỷ luật phát ngôn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1; tích cực triển khai Đề án phát triển Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đến năm 2030.

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội nghị

      Đồng chí tin tưởng với sự đồng thuận trên dưới một lòng; phát huy năng lực, đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng bộ Trường ĐTCB Lê Hồng Phong phấn đấu đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Thành ủy, UBND thành phố giao; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 

Tin và ảnh Nguyễn Thị Phương Liên - Văn phòng Đảng uỷ.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh