Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 02
Ngày đăng 17/01/2024 | 4:45 AM  | View count: 300

Chiều 16/1/223, tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Cụm Thi đua số 02 thuộc thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Cụm Trưởng), đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố (Cụm Phó).

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Đảng ủy khối các doanh nghiệp, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng cùng toàn thể các đồng chí phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số 02.

      Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố cho biết, Cụm thi đua số 02 gồm 05 đơn vị (Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Đảng ủy khối các doanh nghiệp, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng), trong năm 2023 các đơn vị đã triển khai kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm, các hoạt động của Cụm được trao đổi thường xuyên và giữ mối liên hệ, chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động với Ban Thị đua - Khen thưởng Thành phố. Kết quả, các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị, căn cứ đặc thù riêng đã có những đổi mới về nội dung và hình thức phong phú trong phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp. Công tác tuyên truyền phong trào thi đua tại các đơn vị được chú trọng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đồng chí cũng thông báo dự kiến kết quả chấm điểm, xếp hạng của các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 02 năm 2023.

Các Đại biểu tham luận tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 02 đã phát biểu ý kiến về công tác triển khai phong trào thi đua tại đơn vị, những kết quả đạt được và những khó khăn của các đơn vị khi triển khai các phong trào thi đua.

      Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 02, đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp tục giữ vững, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí cũng tin tưởng, với Luật số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022 Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 02 sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển phong trào thi đua, khắc phục được các tồn tại hạn chế và có đạt những kết quả tốt hơn trong năm 2024 góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung của Thành phố.

      Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chúc mừng kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 02, đồng thời cũng triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm.

       Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình công tác của Thành ủy và các Nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của các đơn vị đã đề ra.

       Hai là,  tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước.

       Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt mô hình, chuyên đề đã đăng ký của mỗi đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng và khen thưởng kịp thời thành tích theo công trạng, thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất; đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng đơn vị.

       Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tuyên truyền, các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

       Năm là, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, Thành phố và Cụm đã ban hành. Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Chú trọng khen thưởng chuyên đề và thực hiện quy trình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng theo đúng quy định. Tăng cường công tác phối hợp, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và viết bài tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

       Sáu là, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với Cụm Thi đua và Thành phố theo quy định. Tổ chức tổng kết, chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

      Cũng trong Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 02 cùng nhau bình xét, suy tôn các đơn vị xuất sắc đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố khen thưởng năm 2023. Theo đó, thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; UBND Thành phố tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, tặng Bằng khen cho Trường ĐTCB Lê Hồng Phong, Đảng ủy khối các doanh nghiệp, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng. Các đơn vị cũng thống nhất suy tôn Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố làm Cụm trưởng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong làm Cụm phó Cụm thi đua số 02 năm 2024.

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh