Truy cập nội dung luôn

  Đào tạo - bồi dưỡng

Thông báo tuyển sinh năm 2021 Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ( mở tại trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội)
Ngày đăng 09/04/2021 | 5:06 PM  | View count: 1773

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

1. Thông báo số 44-TB/TĐTCBLHP: xem tại đây.

2. Đơn xin dự tuyển: xem tại đây.

3. Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp đào tạo TCLLCT: tải tại đây.

4. Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp BD ngạch CV, CVC: tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh