Truy cập nội dung luôn

  Đề tài khoa học

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017
Ngày đăng 27/03/2017 | 4:27 PM  | View count: 764

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, Hội đồng khoa học Trường đã phê duyệt 05 đề tài khoa học cấp Trường năm 2017 cho các tập thể, cá nhân. Chủ tịch Hội đồng khoa học yêu cầu các tập thể, cá nhân – chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo quy định.

           Xem danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 tại đây

Tin:  Nguyễn Thị Nhận Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh