Skip to Content

  Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Publish date 18/01/2014 | 10:43 AM  | View count: 1239

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 2367/QĐ-BNV và Công văn hướng dẫn sử dụng tài liệu: Tại đây

- Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Tại đây

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh