Skip to Content

  Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương
Publish date 26/09/2014 | 10:50 AM  | View count: 1312

Ngày 21/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 746/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Xem toàn văn Quyết định và Tài liệu bồi dưỡng:

- Quyết định số 746/QĐ-BNV: Tại đây

- Tài liệu bồi dưỡng: Chuyên đề 1-3Chuyên đề 4-6Chuyên đề 7-9 và Chuyên đề 10-hết

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh