Skip to Content

  Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
Publish date 04/07/2017 | 10:47 AM  | View count: 3487

Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2375/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

- Quyết định số 2375/QĐ-BNV: Tại đây

- Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: Phần I   Phần II

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh