Skip to Content

  Tài liệu

Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
Publish date 04/07/2014 | 10:45 AM  | View count: 1003

Ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

- Quyết định 859 và Chương trình bồi dưỡng:  Word và PDF

- Tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính: Word và PDF

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh